F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A SÁROSPATAKI TÓTH CSALÁD EMLÉKEZETE 1.

 

A sárospataki Tóth család leszármazottjaként, szeretnék emléket állítani Öseimnek, mert számomra nagyon fontos a családi kötelék. Ezen kívül persze nagyon szeretem a régi fényképeket és kutatom a családfámat.
 

N É H Á N Y   A D A T   A   C S A L Á D R Ó L
 

Dédnagyapám, Tóth András 1879-ben született Sárospatakon, egy 13 gyermekes családban. 1960-ban halt meg, ugyanott. Dédnagyanyám, András Mária Gálszécsen született, 1884-ben, és 1973-ban halt meg Sárospatakon. Dédszüleim 1904. november 17-én házasodtak össze Sárospatakon.
Házasságukból 5 gyermekük született:
A legidösebb, András 1911-ben. 1937-ben vette feleségül Kardos Juliannát és 3 gyermekük, késöbb 5 unokájuk és 4 dédunokájuk született.
A második testvér Mária volt és 1913-ban született. Férje Füleki Ferenc volt, nekik nem születtek gyermekeik.
Harmadikként Anna látta meg a napvilágot, 1916-ban. Ö 1938-ban ment feleségül Dési Gézához. 5 gyermeküktöl 14 unokájuk,
21 dédunokájuk és 2 ükunokájuk származott.
A negyedik testvér, Erzsébet 1920-ban született. Férjével, Pavletits Bélával kötött házasságukból 2 gyermekük, 4 unokájuk és 2 dédunokájuk született.
A legfiatalabb gyermek, Ilona. 1925-ben született, férje Vécsei László volt, akivel 1943. április 26-án esküdtek Sárospatakon. Ök a nagyszüleim. 3 gyermekük, 5 unokájuk és 2 dédunokájuk van.
Sajnos az 5 Tóth testvér közül már senki nem él.


C S A L Á D I   K É P E K
 


Tóth András és András Mária.
 


A kalapos kislány Vécsei Lászlóné Tóth Ilona, a legvilágosabb ruhás lány Pavletits Béláné Tóth Erzsébet,
a legsötétebb ruhás Dési Gézáné Tóth Anna, a negyedik lány Füleki Ferencné Tóth Mária.
 


Gyerekek balról jobbra: Tóth András, Simai Jánosné Tóth Ilona, Kozma Sándorné Dési Irén, Pavletits Béla,
Szombath Endréné Pavletits Mária, Barati Istvánné Dési Katalin, Dési Géza, Tóth Mária
Középsö sor balról jobbra: Pavletits Béláné Tóth Erzsébet, Vécsei Lászlóné Tóth Ilona, ölében Vécsei Péter,
Tóth Andrásné András Mária, Tóth András, Füleki Ferencné Tóth Mária, Dési Gézáné Tóth Anna, Tóth Andrásné Kardos Julianna
Álló sor balról jobbra: Pavletits Béla, Vécsei László, ölében Vécsei László, a mellette levöben nem vagyok biztos talán Mészáros Ferenc,
mellette az biztos hogy Mészáros Ferencné Schmiedt Erzsébet, Durst József, Füleki Ferenc, Dési Géza, Tóth András.
 


A
kislány Gondor Gáborné Vécsei Ágnes Judit, csípöre tett kezü fiú Vécsei Péter, a másik fiú Vécsei László,
a szülök pedig Vécsei László és Vécsei Lászlóné Tóth Ilona.
 


A szülök Tóth András és Tóth Andrásné András Mária, az apuka elött ül Tóth András,
az anyuka elött ül Füleki Ferencné Tóth Mária, az anyuka kezében Dési Gézáné Tóth Anna.
 


A
kisgyermek Gondor Gáborné Vécsei Ágnes Judit, továbbá Tóth Andrásné András Mária és Tóth András.
 


Jobbról balra: kisfiú Teodor Stafanka, fekete ruhás ülö nöt nem tudom, mellette Tóth András, ölében a kislány Szombath Endréné Pavletits Mária,
Tóth Andrásné András Mária, ölében Barati Istvánné Dési Katalin, Vécsei András, mellette 2. felesége (a nevét nem tudom),
mellette a kislány Irene Stefankova, a menyasszony Vécsei Lászlóné Tóth ilona, mellette Dési Gézáné Tóth Anna, a menyasszony mögött Füleki Ferenc,
a gyermeket tartó férfi Tóth András (a gyermeket nem tudom), a gyermeket tartó nö Tóth Andrásné Kardos Julianna, a völegény Vécsei László,
mellette Pavletits Béláné Tóth Erzsébet, mellette Füleki Ferencné Tóth Mária, mögötte Pavletits Béla, a mellette levö nöt nem tudom,
a völegény mögötti férfi Teodor Stefanka.Balról jobbra: Füleki Ferencné Tóth Mária, Tóth András, Tóth Andrásné András Mária, Vécsei Lászlóné Tóth Ilona, Vécsei László,
a széken áll Szombath Endréné Pavletits Mária, ölben van Pavletits Béla.

 

9-es kép: a legkisebb gyermek Vécsei László, a kislány Vécsei Irén, az anyuka Géczi Borbála, az apuka Vécsei András.

 


Gondor-Vécsei Ágnes Klaudia

 
 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.