F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

NAGY IMRE: PUSZTAVACSI TÖRTÉNETE 8.

 

A FELSZABADULÁS EREDMÉNYEI

 

A közölt szöveg egy Pusztavacsról szóló történeti munka része. Bármilyen utánközlése, részleteiben vagy egészében történö felhasználása csak a Jogutód engedélyével lehetséges.
 

"Felmérhetetlen az a fejlödés, melyet e rövid húsz év alatt elértünk. „Eldölt az ezeréves per” – halljuk sokszor a sokatmondó szállóigét. De hogy mit nyertünk, talán észre sem vesszük. Ahogy észrevétlenül nönek a gyerekeink, zöldül ki újra a rét, nyílnak el a virágok, úgy megyünk el közömbösen egy-egy új ház mellett. Megszoktuk, hogy felkattintjuk a villanyt, bekapcsoljuk a rádiót, tévét. Bosszankodunk, ha késik az autóbusz, már megint nem írt a középiskolába járó fiunk. Természetesnek tartjuk, hogy lányunk a legutolsó pesti divat szerint öltözik, azt is, hogy egy kis „apróságot” venni felszaladunk Pestre. Igen, minden természetes és már azt hisszük ez mindig így is volt.
Befejezésül hadd foglaljam össze az elmúlt húsz év eredményeit néhány számadattal. Próbáljuk felmérni a forintban is kifejezett eredményeket.
Elöször lássuk a közösségi vagyon gyarapodását, melyek a község tulajdonát képezik:
.

1. Közlekedés:

autóbuszjárat Budapestre - 1950

Örkény-Dánszentmiklós - 1962 október

 ua. naponta többször - 1963 május

iskolajárat - 1962 október

2. Villanyhálózat: 

Nagymajor, föutcák - 1954 (500.000 F

Az egész belterületen - 1962-64 (370.000 Ft)

Rákóczi telep - 1960 (180.000 Ft)

3. Telefonhálózat:

kibövítve, korszerüsítve és Rákóczi telepre vezetve 1964-ben 

4. Középületek (a 3 összesen: 180.000 Ft):

autóbusz-garázs - 1952

tüzoltószertár - 1952

apaállat istálló - 1952

5. Felújítás (összesen: 500.000 Ft):

óvoda (jegyzöi lakásból kialakítva) - 1959 július

új napközis óvoda - 1961

iskola bövítése politechnikai terem - 1961-töl (Ezek szükségtantermek. Ha minden jól megy 1964/65.tanévre már meglesz a nyolc tanterem. Megyei támogatással a tsz raktárépületét alakítjuk át, melyben a meglévö négy teremhez még négyet tudunk létesíteni.)

 egészségház( Mayeréktól megvéve) - 1963 (115.000 Ft)

 tanácsháza - 1958-60

orvosi rendelö korszerüsítése - 1962 és 1964 (tanácsházával együtt: 100.000 Ft)

autóbuszváró - 1964 (társadalmi munkából felépítve) 

6. Fodrász üzlet: 

1960. június 1 óta van. Batta Ilonka szülei házában mint fodrász segéd nyitotta meg üzletét. 

7. Vízellátás:

Sajnos községünknek nincs egészséges ivóvize. A közkutak mind ásott kutak. Az egyetlen  egészséges ivóvizet adó kút a magtár épület elött fúrt szivattyús kút - 1960A Szent Ágoston-templom és parkja az 1970-es évekbenNézzük, milyen fejlödés látható a magánkézben levö dolgokban! Mi az, ami új és mit jelent ez forintban?
1957-ben helyeztek ide, Pusztavacsra tanítani. Megnéztük az új helyet. Sok érdeklödés után megálltunk a tanácsháza és a nagy iskola között, kérdezösködtünk : „Merre van Pusztavacs? Hol találjuk az iskolát?” – „Ez az!” Akkor még nem látszott a községböl semmi. Mindössze 30 ház volt. A föutcán 4-5 ház állt. Ma 31 házban laknak ott. Mellékutcák még nem voltak, csak elvétve egy-egy ház. Ma már messzire virít a sok piros tetös csinos családi ház. 170 házba már beköltöztek, ezen kívül 90 áll már tetö alatt vagy legalább a fal fel van húzva. Forintban kifejezve ez több mint 10 millió. A boltok forgalmát nézve, több mint 5 millió forintot költenek évente csak itt helyben. Újságra, folyóiratra, könyvekre, rádió, tévé elöfizetésre évenként 200.000 Ft. Rádió, tévé, egyéb háztartási gépek, jármüvek beszerzésére kb. 2 millió forintot költenek. A ruházkodásra fordított pénzt még hozzávetölegesen sem lehet megtippelni, de a lányok és fiúk az utolsó divat szerint öltöznek. Emellett gyülik a kelengye és a lakások berendezése. Nem ritkaság a mosógép, a porszívó és a padlókefélö. Van néhány hütöszekrény is. A kávéfözö pedig éppúgy hozzátartozik a konyhához, mint régen a sótartó.
Az uraság idejében nem volt annyi kerékpár, mint amennyi motorkerékpár ma van a családokban. Nemcsak az orvosnak van autója, hanem öt másik családnak is.
 


A vacsiaknak biztosan ez az ország közepe! (képeslap az 1980-as évekből)

 

-----------------------

 

Kedves Olvasóm! 

Végére értem rövidnek ígért, mégis hosszúra nyúlt beszámolómnak. Hétszáz esztendö távlatából indultunk el. Ha figyelmesen olvastad, láthattad, hogy három sorsdöntö évszám fordult elö Vacs történetében:

1652. mikor elpusztult Vacs és puszta lett,
1834. mikor Coburg herceg benépesítette idegen tájakról hozott cselédekkel,
1945. mikor a cselédek lettek birtokosai ennek az uradalomnak és felépítették ezt a szép községet.

Szép volt, jó volt az a régi világ? Valószínü, az öregeknek szép volt, hiszen akkor voltak fiatalok és csak a szépre emlékeznek. 

 De milyen volt az az élet a mostanihoz képest! Megvalósulhatott volna mindez a herceg fennhatósága alatt? Alig hiszem! Sok mindent adott a hercegi uradalom a cselédeknek. Aránylag jó bért, de amellett látástól-vakulásig való munkát. Ingyen orvosi kezelést, ugyanakkor megnyomorította öket a nehéz fizikai munka. Biztos megélhetést, de egyúttal az évenként megismétlödö rettegést, ha „szólítják” Szent Mihály napkor, megmaradhat-e jövöre cselédnek. Szép hercegi kastélyokat és közös konyhás nyomorúságos cselédlakásokat. Kisvasúton hordták be a cselédeket a majorokból dolgozni vagy a templomba, a gyerekeket az iskolába, de elzárták a világtól, mert nem volt sem autóbusz, sem más jármü a vasúthoz. Ingyen tankönyveket adtak, de 100 év alatt egyetlen cselédgyerek sem tanult még csak középiskolában sem, nemhogy föiskolán, egyetemen. Müvelt Magyarországról beszéltek, de könyvtár, újság, rádió, mozi nem volt. Munkát kapott minden vacsi lakos, de pihenésre, üdülésre jogot és módot nem. „Szebb jövöt!” – köszöntek, de sötét és kilátástalan volt ez a jövö: csak cseléd lehetett az, kinek apja cseléd volt, csak az ostort és a kapát örökölhették. A karácsonyi szeretetcsomag nem volt elég az év minden napjára, de a kései Tiborcok türtek békességgel. Kicsiny volt az ablak a cselédházakon, nagy volt az erdö: nem láthattak messzire.

És mit adott az új gazda, a néphatalom a húsz év alatt? Lehetöséget mindazokra, miket fentebb felsoroltam. Lehetöséget és jogot a munkához, tanuláshoz, üdüléshez, szórakozáshoz, müvelödéshez, az ország ügyeinek intézéséhez. Egyszóval emberi életet.

Ezt kaptad. „Vigyázz rá, örizd, ünnepeld!”

 

Nagy Imre - 1965-------------------

 

Utószó 1965-ben végezte kutatómunkáját édesapám és gyüjtötte össze a község történetének fellelhetö emlékeit. A kéziratot édesanyám másolta le kézírással, gyöngybetüivel, ez került bekötésre, fényképekkel illusztrálva. Most, csaknem ötven év múlva a Família Családkutatás és Helytörténet jóvoltából közkinccsé teszem. Úgy érzem, ezzel tartoztam szüleimnek és tartozom egykori lakóhelyemnek is.

2013. május 25.

 

Nagy Katalin (Angyal Béláné)
volt pusztavacsi, jelenleg zánkai lakos 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.