F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A COBURG-KOHÁRY HERCEGI CSALÁD MAGYARORSZÁGI LESZÁRMAZÁSA ÉS PUSZTAVACSI JELENLÉTETE 2.

 

A PUSZTAVACSI MAJOROK NÉVADÓI

 

Pusztavacs újkori története szorosan kapcsolódik a Koháry, illetve a szász Coburg hercegi családhoz.
Vacs pusztája a XVII. századtól Koháry István - aki többek között Kecskemét birtokosa is volt ebben az idöben - tulajdonában állt. A XIX. század elején élt legutolsó férfiági leszármazottjuknak, Koháry Ferenc Józsefnek (1767-1826), aki királyi kamarás, titkos tanácsos, aranygyapjas vitéz, föpohárnok, fökancellár és Hont vármegye örökös föispánja volt, egyetlen fiúgyermeke kisgyermekkorában meghalt, így férfiágon a család öröklése megszakadt. De volt egy lánya, Koháry Mária Antónia (1797-1862), akit az egyik legpatinásabb európai föúri család egyik férfi tagja, Coburg Ferdinánd vett feleségül.
Mivel az új vö és az após viszonya nagyon jó volt, Koháry Ferenc József végrendeletében ráhagyta Ferdinándra összes ingatlan vagyonát, mely sok százezer holdnyi földbirtokokat, kastélyokat, uradalmakat jelentett, szerte Magyarországon (ettöl az idötöl a magyarországi ág, nevében felvette a Koháry nevet is, így lett: Coburg-Koháry) Egyik ilyen birtokuk volt a vacsi puszta is.
Így 1831-töl a mindenkori "Coburg herceg" volt az itt élök ura, egészen a család 1944-es elmeneküléséig. Erre az idöszakra tehetö Pusztavacs jelenlegi településének kialakulása.
A vacsiak mindannyian hallottak a Coburgokról, azt is tudják, hogy a "Hercegnek" sok gyereke volt, és a közhiedelem szerint "mindegyikröl elnevezett egy-egy majort" a hatalmas kiterjedésü vacsi pusztán.
Ez csak részben igaz. Valójában négy egymás utáni generáció, öt tagja volt földesura Pusztavacsnak: az elsö Coburg Ferdinánd, utána az ö második fia, Coburg-Koháry Ágoston (ugyanis a legidösebb, Ferdinánd, Portugália királya lett), majd pedig az ö fia, Fülöp. öt követte III. Ágoston, végül Fülöp Józsiás.
A majorokat pedig - melyek száma 18 volt - csak részben nevezték el Coburg-Koháry családtagokról.

A tizenhárom major és névadóik (fényképeik és rokoni fokaik alul láthatók): 

 

 

FERDINÁND-major vagy NAGYNÁNDOR-major vagy NAGYMAJOR (Coburg I. Ferdinánd),

KISNÁNDOR-major (Coburg-Koháry II. Ferdinánd),

MÁRIA-major (Koháry Mária Antónia),

ANTÓNIA-major (Koháry Mária Antónia),

ÁGOSTON-major (Coburg-Koháry I. Ágoston),

VIKTÓRIA-major (Coburg-Koháry Viktória),

LEOPOLD-major (Coburg-Koháry Leopold),

KLEMENTINA-major (Orleáni Klementina),

FÜLÖP-major (Coburg-Koháry Fülöp),

KLOTILD-major (Coburg-Koháry Klotild),

AMÁLIA-major (Coburg-Koháry Amália),

LUJZA-major (Lujza, belga hercegnö),

PÉTER-major (Coburg-Koháry Péter).

 

 

És akkor következzen a szász Coburg család magyarországi leszármazása (csak a pusztavacsi majorok névadóira kiterjesztve):

 

 Nagyításhoz kattints a képre.

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.