F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A COBURG-KOHÁRY HERCEGI CSALÁD MAGYARORSZÁGI LESZÁRMAZÁSA ÉS PUSZTAVACSI JELENLÉTETE 1.

 

A PUSZTAVACSI "HERCEG"

 

Pusztavacson az idösek máig emlegetik a Herceget, a falu hatalmas kiterjedésü pusztáinak, majorjainak és erdöségeinek urát. "Kóbortnak" hívják, egy kis magyar nyelvi torzítással. 
Az viszont nem egyértelmü, kik is voltak ezek a hercegek pontosan, mert itt nem néhány évtizedröl és egyetlen földesúrról, hanem több mint száz év, öt(!) Coburg hercegéröl van szó.
Az elsö herceg Coburg
-Koháry I. Ferdinánd (1785-1851) volt, aki az 1830-as évektöl birtokolta az apósa, Koháry Ferenc által rá hagyományozott magyarországi földterületek között Vacsot is (ettöl kezdve nevezték a magyar ágat Coburg-Kohárynak). Ferdinánd 1851-ben meghalt. Ö a régi nevén Ferdinánd-, magyarosan Nándor-major - névadója, amit ma Nagymajornak ismernek és a település ebböl alakult ki.
Ezután elsöszülött fia, Coburg-Koháry II. Ferdinánd (1816-1885) vitte volna tovább a vacsi örökség kezelését, de öt idöközben portugál királlyá koronázták (öróla nevezték el a  Kis-Nándor-majort). Így öccse, Coburg-Koháry I. Ágoston (1818-1881) örökölte a magyarországi birtokaikat, és mint ilyen, a második vacsi Herceg volt haláláig (az ö tiszteletére adtak nevet az Ágoston-majornak).
I. Ágostont legidösebb fia, Coburg-Koháry Fülöp (1844-1921) követte (ö volt a névadója az egykori Fülöp-majornak), de neki már csak - fia korai halála után - egy lánya maradt. Ezért - mindössze egy évig - öccse, Coburg-Koháry II. Ágoston (1845-1907) fia Coburg-Koháry III. Ágoston (1867-1922) követte.
Míg végül III. Ágoston fia, Coburg-Koháry Fülöp Józsiás (1901-1985) volt sorban az ötödik és egyben az utolsó pusztavacsi Herceg, 1922-töl a család 1944-es elmeneküléséig.
Utóbbi személyek életében már nem épült olyan major, amit róluk el lehetett volna nevezni.
Kicsit bonyolultnak tünik, de tényleg az...
Évszámokkal kifejezve, "uralkodásuk" az alábbiak szerint alakult:

 

1831-töl 1851-ig I. Ferdinánd,

 

 

1851-töl 1881-ig I. Ágoston,

 

 

1881-töl 1921-ig Fülöp,

 

 

1921-töl 1922-ig III. Ágoston,

 

 

1922-töl 1944-ig Fülöp Józsiás 

 

 

volt Pusztavacs ura.

 

A többi családtagról mint a majorok névadóiról, és a Coburg-Koháry-ág leszármazásáról egy következö bejegyzésben számolunk be.

 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.