F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

ORGOVÁNYI KATONÁK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2.

 

HÖSI HALOTTAK, ELTÜNTEK A TELEPÜLÉS HALOTTI ANYAKÖNYVÉBEN (1916-1940)
 

 

 
"Kinek sírja messze-mesze domborul / Rá feledés soha-soha nem borul."

 

Az alábbi listában azokat az orgoványi illetöségü hösi halottakat soroljuk fel, akiknek adatait megörökítették a helyi anyakönyvben. Nem tudunk magyarázatot adni ara, miért fordulhat elö, hogy az itt szereplö nevek közül (62 db )nem szerepel mindenki a település I. világháborús emlékmüvén (116 db). Akik viszont oda fel vannak vésve, de ebben a névsorban nincsenek jelen, hol lettek bevezetve halotti anyakönyvekbe?... Az elsö feljegyzés a háború 3. évéböl, 1916-ból származik, a legutolsó 1940-böl! Belegondolni is borzasztó, hogy ennyi évig várni kellett a szeretett családtaggal kapcsolato hivatalos hírre...
A bejegyzésekben többször elöfordul, hogy egy bizonyos év december 31-ére teszik a halálozás idöpontját; ez nem pontos dátum, azt jelenti, hogy az elött hunyt el a katona, de a halál pontos ideje nem ismert.
Az adatokat a bejegyzések, és nem a halálozási dátumok szerint adjuk közre.


A HÖSI HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS 62 BEJEGYZÉS:
 

1916. május 1-4. között

A szerb harctéren, a Kuliste magaslaton, 1914. szeptember hó 30. napjáig vívott ütközetekben a hazáért hösi halált halt, és a Kuliste magaslaton eltemetett SÜTÖRI Antal, 25 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvédgyalogezredbe tartozó, póttartalékos honvéd. Az elhunyt atyja SÜTÖRI Antal, anyja ERNESZTIÁN Mária. A halálesete napja ismeretlen.

A szerb harctéren, a Prasok magaslaton, 1914. november hó 16. napjáig vívott ütközetekben, a hazáért hösi halált halt, és a Prasok magaslaton eltemetett T. SZABÓ Mihály, 28 éves református földmüves, a magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezredbe tartozó, póttartalékos honvéd, halálesete bejegyeztetik.  Az elhunyt apja T. SZABÓ József, anyja PELBÁRT Ágnes. A haláleset napja ismeretlen.

1916. május 4.

Az északi (orosz) harctéren, a Moldawsko melletti csatatéren, 1915. április 25-én, a hazáért hösi halált halt GÁRDONY Mihály, 29 éves református földmüves, a magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezred honvédja. Az elhunyt atyja GÁRDONY Albert, anyja LÉDECI Mária.

1916. május 4.

A morvaországi Zaimo tartalékkórházában, 1915. március 14-én, a hazáért hösi halált halt HORVÁTH Imre, 24 éves római katolikus földmüves, a császári és királyi budapesti nyilvántartó élelmezési raktár, II. osztályú élelmezési katonája. Az elhunyt atyja néhai HORVÁTH Imre, anyja néhai KRISZTIÁN Terézia.

1916. május 27.

Az oroszországi Malij Dorogostoj melletti csatatéren, 1915. szeptember 15-én, a hazáért hösi halált halt SIPOS Imre, 33 éves földmüves, a magyar királyi 30. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja SIPOS Ferenc, anyja JURALTI Anna.

Az északi harctéren, 1915. július 15-én, a hazáért hösi halált halt FARKAS József, 33 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 30. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja FARKAS Mátyás, anyja PAPP Julianna.

1916. június 27.

A galíciai Dydiowa körüli csatatéren, 1915. január 29-én, a hazáért hösi halált halt FARKAS Imre, 20 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt anyja FARKAS Mária.

A galíciai Dydiowa körli csatatéren, 1915. január 29-én, a hazáért hösi halált halt VÉGH Mihály, 20 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja VÉGH Mihály, anyja RADVÁNYI Erzsébet.

1917. január 3.

A galíciai Banonin körüli csatatéren, 1915. június 29-én, a hazáért hösi halált halt BERENTE János, 30 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja BERENTE Pál, anyja SOMODI Ilona. Felesége OLÁH Margit.

Az oroszországi Dorogostaj körüli csatatéren, 1915. szeptember 3-án, a hazáért hösi halált halt SZÖLLÖSI Pál, 19 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja SZÖLLÖSI Pál, anyja Andriska Ilona.

A bukovinai Csernovicnál, 1916. január 25-én, a hazáért hösi halált halt SÁNDOR János, 19 éves református földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai SÁNDOR Mihály, anyja Oláh Julianna. Felesége GÁL Zsuzsanna.

1917. február 12.

Az oroszországi Kol-Korejto melletti csatatéren, 1915. október 28-án, a hazáért hösi halált halt GÁRDONY Lajos, 24 éves református pásztor, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai GÁRDONY István, anyja BÍRÓ Eszter.

1917. május 12.

A bukovinai Rarance melletti csatatéren, 1916. április 8-án, a hazáért hösi halált halt KIRÁLY Lajos Jenö, 18 éves református földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai KIRÁLY Péter, anyja SZENTPÉTERI Zsuzsanna.

1917. október 31.

A galíciai Banonin melletti csatatéren, 1915. június 30-án, a hazáért hösi halált halt KRIZSÁN Mihály, 20 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt anyja KRIZSÁN Rozália.

A [horvátországi] Petrinja [melletti csatatéren], 1915. augusztus 5-én, a hazáért hösi halált halt KÁLMÁN Ferenc, 22 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 26. tábori zászlóalj népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai KÁLMÁN Ferenc, anyja KOVÁCS Anna.

1917. november 29.

A Kopul (?) körüli csatatéren, 1916. november 30-án, a hazáért hösi halált halt CZÉGÁNY Antal, 19 éves görög katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai CZÉGÁNY István, anyja SÓBÚJTÓ Mária.

1917. december 12.

Az északi hadszíntéren, 1915. július 23-án, a hazáért hösi halált halt KANIZSAI János, 24 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred póttartalékosa. Az elhunyt atyja néhai KANIZSAI János, anyja KULLAI Teréz. Felesége MOLNÁR Julianna.

1919. július 2.

A galíciai Ludkow melletti csatatéren, 1915. május 18-án, a hazáért hösi halált halt FARKAS Pál, 32 éves napszámos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred póttartalékosa. Az elhunyt atyja néhai FARKAS Pál, anyja TURCSÁNYI Erzsébet. Felesége …….. Teréz (csak a keresztnév volt beírva).

A bukovinai Razance melletti csatatéren, 1916. január 19-én, a hazáért hösi halált halt VIRÁG Sándor, 19 éves napszámos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja néhai VIRÁG Gáspár, anyja SAJGA Rozália.

A galíciai Latureij (?) melletti csatatéren, 1916. július 3-án, a hazáért hösi halált halt SZABÓ Dezsö, 18 éves földmüves, a magyar királyi 13. honvéd gyalogezred tizedese. Szüleinek neve ismeretlen.

Az osztrák tengermelléki Doberdónál, 1915. augusztus 5-én, a hazáért hösi halált halt NAGY Lajos, 31 éves református földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred póttartalékosa. Az elhunyt atyja NAGY András, anyja H. SZABÓ Julianna.

Az osztrák tengermelléki Monte St. Gabriele melletti csatatéren, 1917. szeptember 21-én, a hazáért hösi halált halt BALLA Imre, 20 éves református földmüves, a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja BALLA Pál, anyja KANIZSAI Anna.

A boszniai (?) Brecsanin (Precsanin?) körüli csatatéren, 1918. január 19-én, a hazáért hösi halált halt POSTA Sándor, 18 éves római katolikus napszámos, a magyar királyi 32. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja POSTA Gábor, anyja GÁRDONYI Zsuzsanna.

1920. október 15.

Az oroszországi Zalobordánál, 1920. szeptember 15-én, a hazáért hösi halált halt HERCZEG Imre, 30 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja néhai HERCZEG Imre, anyja néhai VÉGH Erzsébet. Felesége MIKLOVICS Mária.

1920. december 8.

A szerbiai Utica (?) melletti harctéren, 1915. március 28-án, a hazáért hösi halált halt JÓZSA István, 19 éves kisbirtokos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred honvédje. A halál oka tífusz. Az elhunyt atyja néhai JÓZSA István, anyja HAJDÚ Eszter.

1921. január 25.

A szerbiai Pirót faluban, 1915. december 31-én, a hazáért hösi halált halt HEGEDÜS Gáspár, 32 éves római katolikus földmüves, Kecskemét Köncsög 79. szám alatti lakos. A halál oka tífusz. Az elhunyt atyja néhai HEGEDÜS Antal, anyja FEJES Verona. Felesége FELFÖLDI Emília Teréz.

1921. február 28.

A turkesztáni  Pesurik(?) faluban, 1921. feburár 27-én, a hazáért hösi halált halt DRÉGELI Károly, 37 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja néhai DRÉGELI László, anyja SZÉCSÉNYI Rozália. Felesége TAKÁCS Erzsébet.

1921. augusztus 18.

Turkesztánban, 1918. július 31-én, a hazáért hösi halált halt KISS Ferenc, 33 éves római katolikus földmüves. A halál oka tífusz. Az elhunyt atyja néhai KISS László, anyja KMETT Rozália. Felesége KORDÁS Mária

1921. szeptember 2.

Az oroszországi, Ural melletti Hatosználl, 1919. márciusában, a hazáért hösi halált halt HERCZEG László, 38 év körüli római katolikus földmüves, a magyar királyi 38. honvéd gyalogezred katonája. Az elhunyt atyja néhai HERCZEG Imre, anyja néhai VÉGH Erzsébet. Felesége SIMON Julianna.

1922. június 2.

A galíciai Przemyslben, 1915. április 6-án, a hazáért hösi halált halt SZALAY Imre, 32 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja SZALAY József, anyja SUHAJDA Mária. Felesége JUHÁSZ Mária.

1922. november 10.

A szibériai Omokban, 1919. december 20-án, a hazáért hösi halált halt BALOGH József, 43 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja BALOGH József, anyja TÓTH Rozália. Felesége K. SZALAI Eszter.

1922. december 10.

A „világháborúval kapcsolatos harcszíntéren”, 1917. december 31-én, a hazáért hösi halált halt DORMÁNY József, 40 éves római katolikus földmüves, szabadjakabszállási lakos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja DORMÁNY Mihály, anyja MATÚZ Anna.

A Máramaros megyei Toronya településen, 1915. február 2-án, a hazáért hösi halált halt KULLAI Mihály, 39 éves római katolikus földmüves, szabadjakabszállási lakos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja néhai KULLAI József, anyja néhai SZÚNYOG Mária.

1922. december 16.

A szerbiai Jagodina településen, 1915. május 11-én, a hazáért hösi halált halt RÚZSA Pál, 37 éves római katolikus földmüves, szabadjakabszállási lakos, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelöje. Az elhunyt atyja RÚZSA György, anyja LUGOSI Mária. Felesége VEZSENYI Eszter.

1923. február 13.

Ismeretlen helyen, 1916. május 9-én, a hazáért hösi halált halt HORVÁTH István, 33 éves református földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja néhai HORVÁTH János, anyja néhai BEBÖK Terézia.

A romániai Sipote településen, 1917. augusztus 26-án, a hazáért hösi halált halt KUTI Gábor, 31 éves református földmüves, a magyar királyi 1. honvéd gyalogezred gyalogosa. Az elhunyt atyja néhai KUTI Gábor, anyja GÁL Eszter. Felesége néhai SZAKÁCS Judit.

1923. május 13.

Az orosz harctéren, 1917. december 31-én, a hazáért hösi halált halt SZÖKE Sándor, 27 éves római katolikus földmüves.. Az elhunyt atyja SZÖKE János, anyja SZIKSZAY Magdolna.

1923. december 6.

Olasz hadifogságban, 1920. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt BERUS Ferenc, 30 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja néhai BERUS György, anyja néhai KOVÁCS Borbála (ez a haláleset 1927. május 17-én is bejegyzésre került, kissé más adatokkal).

1924. január 17.

Orosz hadifogságban, 1920. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt KRISZTIÁN József Pál, 33 éves római katolikus földmüves, szabadjakabszállási lakos. Az elhunyt atyja KRISZTIÁN Mihály, anyja KEREKES Ágnes. Felesége DERDÁK Lujza.

1924. február 18.

Orosz harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt KISS Imre, 38 éves református földmüves. Az elhunyt atyja KISS János, anyja néhai ORBÁN Julianna. Felesége GOMBOS Zsuzsanna.

1924. március 26.

Orosz hadifogságban, 1920. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt PÁLFI István, 43 éves római katolikus fövárosi közszolga. [orgoványi születésü] budapesti lakos. Az elhunyt anyja PÁLFI Rozália. Felesége SIMON Mária.

1924. június 26.

A szerb harctéren, 1917. december 17-én, a hazáért hösi halált halt GOMBAI Pál, 32 éves református földmüves. Az elhunyt atyja néhai GOMBAI Pál, anyja néhai KISS Julianna. Felesége UTASI Erzsébet.

1924. november 5.

Szerb fogságban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt FELFÖLDI Mihály, 28 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja néhai FELFÖLDI Mihály, anyja ÁRVA Mária.

1925. március 18.

Orosz hadifogságban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt TÖRÖK Sándor, 29 éves református földmüves. Az elhunyt atyja néhai TÖRÖK György, anyja néhai BADINSZKI Mária.

1925. június 15.

Oroszországi harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt BEBÖK István, 36 éves református földmüves. Az elhunyt atyja néhai BEBÖK Imre, anyja néhai HÖRCSÖG Judit. Felesége VAJDA Zsuzsanna.

1925. július 17.

Oroszországi harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt FICSOR Sándor, 34 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja néhai FICSOR István, anyja néhai FEKETE Franciska. Felesége VARSÁNYI Mária.

1926. március 31.

Ismeretlen harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt HUNYADI Sándor, 30 éves református földmüves napszámos. Az elhunyt atyja HUNYADI Sándor, anyja BUDAI Zsuzsanna.

1927. május 17.

Az olaszországi Asti községben, 1918. november 12-én, a hazáért hösi halált halt BERUS Ferenc, 27 éves római katolikus földmüves, a császári és királyi 38. gyalogezred örvezetöje. Az elhunyt atyja néhai BERUS György, anyja néhai KOVÁCS Borbála (ez a haláleset 1923. december 6-án már bejegyzésre került, kissé más adatokkal).

1929. szeptember 9.

Orosz hadifogságban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt FODOR Lajos, 28 éves református földmüves. Az elhunyt atyja FODOR József, anyja KOROKNAI Mária. Felesége UTASI Katalin.

1932. június 18.

Oroszországi harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt KASZA Gábor, 32 éves református földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelö gyalogosa. Az elhunyt atyja néhai KASZA László, anyja néhai BÁLINT Anna. Felesége SZEGEDI Zsuzsanna.

1933. január 2.

Ismeretlen harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt MAKAI Antal, 36 éves református földmüves, a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred népfelkelö gyalogosa. Az elhunyt atyja MAKAI Gábor, anyja néhai RONYAI Krisztina. Felesége K. NAGY Erzsébet.

1933. augusztus 19.

A macedóniai Szkopjéban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt TÓTH Sándor, 24 éves római katolikus gazdálkodó. Az elhunyt atyja TÓTH Sándor, anyja DEDICZKI Verona.

1935. május 22.

Orosz hadifogságban, 1920. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt H. SZABÓ János, 37 éves római katolikus földmüves, a magyar királyi 30. honvéd gyalogezredböl. Az elhunyt atyja SZABÓ János, anyja SZABÓ Mária. Felesége néhai G. KISS Erzsébet.

1936. március 11.

Orosz harctéren, 1920. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt SÁRGA János, 22 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja néhai SÁRGA Mihály, anyja néhai HALÁSZ Julianna.

Orosz hadifogságban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt H. SZABÓ Lajos, 29 éves római katolikus mezögazdasági napszámos. Az elhunyt atyja néhai SZABÓ János, anyja néhai SZABÓ Mária. Felesége TÚRI Julianna.

1937. június 8.

Orosz hadifogságban, Skobelev városban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt ifjabb GÁL János, 32 éves evangélikus földmüves. Az elhunyt atyja idösebb GÁL János, anyja néhai CSRILA Zsuzsanna. Felesége néhai KULLAI Mária.

1937. december 17.

Orosz hadifogságban, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt CSORBA László, 39 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja CSORBA László, anyja KISS Juilanna. Felesége SZABÓ Erzsébet.

1938. február 5.

Ismeretlen helyen, 1928. december 31. elött, eltünt K. SZALAI József, 38 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja K. SZALAI Sándor, anyja DUDÁS Teréz.

Ismeretlen helyen, 1930. december 31. elött, eltünt K. SZALAI Imre, 36 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja K. SZALAI Sándor, anyja DUDÁS Teréz.

1940. május 30.

Orosz harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt KAPITÁNY Péter, 28 éves római katolikus földmüves. Az elhunyt atyja KAPITÁNY József, anyja GURRVÁN Mária.

1940. december 10.

A szerb harctéren, 1917. december 31. elött, a hazáért hösi halált halt DAMÁSDI Sándor, 29 éves református földmüves. Az elhunyt atyja DAMÁSDI Sándor, anyja NAGY Zsófia.

Eddig a névsor.

----------------

 

Végül mellékeljük az orgoványi I. világháborús emlékmü képeit, rajtuk a nevekkel. Ezek alapján jól látszik a két lista közötti átfedés/különbség.

 

 

 

 

 

Az emlékmüvön szereplö 116 név, ABC-rendben (a késöbb felvésett nevek, a háború utáni években érkezett holttá nyilvánítások eredményei):

ANTAL Mihály, BADINSZKI Sándor, B. BALLA Imre, BALOG József, BANGÓ Lajos, BEBÖK István, BEDE Ferenc, BEDE László, BEKE István, BENE GErgely, BERENTE János, BERKES József, BERTA (?) József, BERUS Ferenc, BESZE István, BÓBIS Sándor, BORSOS Mihály, BORZÁK Miklós,  BÚS István, BÚS Mihály, BÚS Sándor, CSÁKÓ Imre, CSÁKÓ János, CSEH János, CSIKÓS József, CSORBA László, DAMÁSDI Sándor, DÁVID István, DÁVID Lajos, DEÁK József, DRÉGELI Károly, FARKAS I. Imre, FARKAS II. Imre, H. FEHÉR Gyula, FEKETE Pál, FELFÖLDI Mihály, FICSÓR Kálmán, FICSÓR Sándor, FLÓRA Sándor, FODOR Lajos, GÁL I. János, GÁL II. János, GÁL Sándor,  GÁRDONY MIhály, GOMBAI Pál, GUBACSI Károly, GYARMATI Sándor, HAJMA Pál, HÉJJAS József, HERCZEG Imre, HERCZEG László, HORVÁTH Ferenc, HORVÁTH Imre, HORVÁTH István, D. HORVÁTH János, HUNYADI Sándor, JÓZSA István, KÁDÁR Mihály, KANIZSAI János, KAPITÁNY Péter, KASZA Gábor, KELEMEN Gábor, KELEMEN Imre, KIRÁLY Lajos, KIRÁLY László, KIS Ferenc, KIS László, KOVÁCS Lörinc, KRIZSÁN Mihály, KULLAI Mihály, KUTI Gábor, LADÁNYI Imre, LADÁNYI József, LEHOCZKI Mihály, LOBODA Zsigmond, LOVÁSZ Albert, LOVÁSZ Sándor, LUPTÁK György, MAJOR Balázs, MAJOR Kálmán, MÉSZÁROS Imre, NAGY Elek, NAGY Lajos, OLÁH József, PETRÁNYI Gábor, POSTA Gábor, POSTA Sándor, RADICS György, SÁNDOR János, SÁRGA JAKAB, SIKE Ferenc, SOMODI Lajos, SOMODI Sándor, SZABÓ Dezsö, H. SZABÓ János, H. SZABÓ József, H. SZABÓ Lajos, M. SZABÓ Sándor, SZALAI Imre, SZELEI János tizedes, SZELEI Zsigmond hadapród, SZOMBATI János, TAKÁCS János, TAPODI Károly, TEKES Móric szakaszvezetö, TÉTI József, TÓTH Pál föhadnagy, L. TÓTH Sándor, TÖRÖK Sándor, VÁGÓ Sándor, VAS József, VAS László, VÉGH Mihály, VIRÁG Imre, K. VIRÁG Mihály, VIRÁG Sándor,

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.