F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

ORGOVÁNYI KATONÁK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 1.

 

AKIK VISSZATÉRTEK...

 

Orgovány község I. világháborús szerepvállalása, a többi magyar településéhez hasonlóan, és a lakosság számarányához viszonyítva, ugyancsak jelentös volt. A háborúban sokan odavesztek, róluk a következö bejegyzésben írunk.
Ezen az oldalon most azokról az orgoványi vagy ottani születésü hösökröl adunk közre anyagot, akik megjárták ugyan  a poklot, de szerencsésen visszatértek, s nevük, adataik fennmaradtak a világháborús ezredalbumokban.

 

BESZE János, orgoványi gazdálkodó. 1889-ben született Kiskunfélegyházán. 1915. január 15-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe, 1915 májusban az orosz frontra került, ahol megsebesült. Felgyógyulása után az orosz, majd az olasz és ismét az orosz frontra került, ahol kétszer is megsebesült. Összeomláskor szerelt le. Kitüntetései: Másod osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Herodek Anna. Öccse: István 1916 júniusban az orosz fronton hösi halált halt.

BOBEK János, orgoványi gazdálkodó. 1893-ban született Páhiban. 1914. október 26-án bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. 1915. február 15-én került az orosz frontra, ahol ugyanezen év június 18-án megsebesült. Felgyógyulása után, mint segédszolgálatos teljesített szolgálatot az összeomlásig. 50%-os rokkant. Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem tulajdonosa. Felesége: Flóra Erzsébet, gyermekei: Etelka, Erzsébet, Irén, Jolán.

BOZSÓKI János, orgoványi gazdálkodó. 1896-ban született Orgoványban. 1914-ben bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. A szerb frontra került, majd részt vett az olasz harcokban a 26. vadászzászlóalj kötelékében. Dél-Tirolban kétszer sebesült. Kitüntetései: Károly csapatkereszt és Ezüst érdemkereszt. Felesége: Borzák Erzsébet, gyermekei: Erzsébet, János, József.

BURIÁN János, gazdálkodó, tizedes, Páhi. 1886-ban született Orgoványon. 1907—1910-ig tett elegei katonai kötelezettségeinek a 38. gyalogezred állományában. 1914-ben a szerb harctérre került, hol négy hónapi küzdés után megsebesült. Felépülése után az orosz fronton harcolt 9 hónapon keresztül, majd 1916 tavaszán hadifogságba esett. Fogságából 1919 augusztusban téri vissza. Kitüntetése: Bronz vitézségi érem, 1912—13-as emlékérem, Károly csapatkereszt, Sebesülési érem és Háborús emlékérem. Felesége: Gál Ilona. Gyermekei: Anna, Margit és János. Sógora: Gál Imre, 1914-ben a szerb fronton hösi halált halt.

FELFÖLDI Károly, szakaszvezetö, Orgovány. 1879-ben született Kecskeméten. Tényleges éveit 1900-tól szolgálta le a 38. honvéd gyalogezredbe. Mozgósításkor bevonult, a szerb harctérre került, ahol november 24-én súlyosan megsebesült (kar- és tüdölövés). Felgyógyulása után 1916. június 18-án, az orosz fronton sebesülten fogságba esett. Fogságból 1918. február 17-én ért haza. Kitüntetései: Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Paróczai Rozália, gyermekei: Rozália, Kálmán, Károly, Mihály, Margit, Erzsébet, Sándor.

FICSOR Béla honvéd, orgoványi birtokos. 1897-ben született Orgoványon. Bevonult 1915. október 15-én a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez. Az orosz fronton Bukovinában harcolt több ütközetben. 1916 márciusban aknától súlyosan megsebesült. Felgyógyulva ismét orosz harctéren küzdött. 1916 szeptemberben ismét megsebesült. Felgyógyulása után a 30. gyalogezred kötelékében az orosz fronton harcolt az összeomlásig. 1920 márciustól a huszárságnál szolgált a nemzeti hadsereg kötelékében, 1921 januárig. Kitüntetései: 1. osztályú ezüst vitézségi érem, 2. osztályú ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem és Károly csapatkereszt. Felesége: G. Szabó Mária. Gyermekei: Margit, Emma és Béla. Nagybátyja: Ficsor Sándor és unokaöccse: Ficsor Kálmán a világháborúban hösi halált haltak.

GALLÓ János, orgoványi gazdálkodó. 1879-ben született Szabadszálláson. 1916. augusztus 24-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. Ugyanezen év novemberben a román frontra került, ahol 13 hónap múlva súlyosan megsebesült. Mint 50%-os rokkant, leszerelt. Kitüntetései: Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: K. Halász Margit, gyermekei: János, Mária, Margit, Zsigmond, Sándor, Eszter.

JAKSA Gyula, tizedes, Orgovány. 1887-ben született Kiskunfélegyházán. Tényleges éveit 1908-tól szolgálta le a 38. honvéd gyalogezredben. Mozgósításkor bevonult és azonnal a szerb frontra ment, ahol az elsö ütközetben sebesülten fogságba esett. Fogságból 1920. május 18-án ért haza. 50%-os hadirokkant. Kitüntetései: Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Borsodi Ilona, gyermekei: Gyula, Ilona.

JUHÁSZ Kálmán honvéd, orgoványi férfiszabómester. 1894-ben született Mezötúron. Önálló 1916-tól. Bevonult 1916 októberben a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez. Az orosz fronton Bukovinában harcolt több ütközetben, egy évig. Ekkor megbetegedett. Kétheti ápolás után az olasz harctérre vezényeltetett. Részt vett a Monte Grappa körüli harcokban. Leszerelt az összeomláskor. Kitüntetése: Károly csapatkereszt. Felesége: Decky Rozália. Gyermekei: Rozália, Irén és Erzsébet. Nejének elsö férje: Dávid István a szerb fronton hösi halált halt.

KÉRI János, Orgovány. 1898-ban született Kecskeméten. 1916. május 29-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. Kiképzése után ugyanezen év szeptemberben a román frontra ment, ahol 1917 január 6-án megsebesült. Felgyógyulása után az orosz frontra került, ott érte az összeomlás. Kitüntetései: Károly csapatkereszt, Sebesülési érem és Háborús emlékérem. Felesége: Dormann Rozália.

vitéz KIRÁLY Gábor, törzsörmester, orgovány községi esküdt, református egyház presbitere, Levente Egyesület, Gazdakör tagja.. 1890-ben született Orgoványon. Tényleges éveit 1911-töl szolgálta le a 38. honvéd gyalogezredben. A mozgósítás tényleges szolgálatban érte. Azonnal a szerb frontra került, majd az ezreddel az olasz, késöbb ismét a szerb harctérre ment. Késöbb ismét az olasz frontra, onnan az orosz frontra ment. Ott kapta az arany vitézségi érmet. Kitüntetései: Arany vitézségi érem, Elsö osztályú ezüst vitézségi érem, Másod osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Háborús emlékérem és több Jubileumi emlékérem. 1926-ban vitézzé avattatott. Felesége: B. Horváth Sára; gyermekei: Gábor, Sári, Lidi.

KIRÁLY Imre, orgoványi gazdálkodó, 26 évig a község bírója. 1870-ben született Orgoványon. Felesége: Szentpétery Zsuzsánna, gyermekei: Irén, Zsuzsánna; f László, a 17. honvéd gyalogezred kötelékében az olasz fronton hösi halált halt; f Lajos, a 29. gyalogezred kötelékében az orosz harctéren halt hösi hálált. — Apósa: Szentpétery Imre, 1848-iki szabadságharcban mint honv. százados vett részt.

KISS Imre honvéd, orgoványi magyar királyi postamester. 1895-ben született Kiskunfélegyházán. Bevonult 1915. május 15-én a 38. gyalogezredhez, majd áthelyeztetett a magyar királyi 29. honvéd gyalogezred kötelékébe. 1915 júliustól az orosz fronton harcolt több ütközetben. Majd súlyosan megsebesült gránátszilánktól. Sebesülése következtében jobb lábát amputálták és mint 50%-os hadirokkant szerelt le. Felesége: Csépe Gizella. Fia: Béla Imre.

KISS József, Orgovány. 1891-ben született Orgoványon. 1912-ben bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe és az összeomlásig szolgált egyfolytában. Harcolt a szerb, orosz, olasz, román, végül ismét az olasz fronton. Kitüntetései: Elsö osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Farkas Juliánná; gyermekei: Mária, József, Margit.

ifjabb KRISTÓF István, tüzér szakaszvezetö, Orgovány. 1886-ban született Kiskunfélegyházán. 1907-ben vonult be tényleges szolgálatra a 38-as ezredhez, ahol 3 évet szolgált. 1914-ben a szerb harctérre ment, ahol megsebesült. Felépülése ulán az orosz harctérre került, hol újból sebesült. Újbóli felgyógyulása után ismét ezredéhez került s 1916 július havában fogságba esett, ahonnan 1917 december 16-án hazatért. Pesten teljesített tovább szolgálatot s majd Csepelen fegyvernélküli szolgálatos lett. 1920 januárban a nemzeti hadsereghez lépett, innen a Prónay különítményhez ment. Kitüntetései: Elsö osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Háborús emlékérem, 1912—13-as emlékérem és 60 éves jubileumi emlékérem. Felesége: Zombori Julianna, gyermekei: Sándor, Julianna és Zsuzsanna.

ifjabb LEHOCZKI László, orgoványi gazdálkodó. 1899-ben született Orgoványon. 1918. február 10-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. Az összeomlásig, mint hadikísérö teljesített szolgálatot. A Nemzeti hadseregben 1919—21-ben szolgált. Felesége: Herczeg Piroska; gyermekei: László, Piroska, Ida, Sándor, József.  

R. PAPP Imre, orgoványi gazdálkodó. 1895-ben született Orgoványon. 1915. május 15-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. Ugyanezen év szeptember 26-án az olasz frontra került, ahol 1916 augusztusban megsebesült. Felgyógyulása után 1917 augusztusban megsebesült. Felgyógyulása után 1917 márciusban a szerb frontra ment, ahonnan 1918. október 31-én jött haza. Kitüntetései: Másod osztályú ezüst vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Vaskereszt, Háborús emlékérem és Sebesülési érem. Felesége: Petyus Lidia.

PAPP Lajos, tizedes, orgoványi községi esküdt, a Gazdakör tagja. 1888-ban született Orgoványon. Tényleges éveit 1909-12-ben szolgálta le a 38. gyalogezredben. Mozgósításkor bevonult, de mint rokkant elbocsátatott a hadsereg kötelékéböl. Felesége: Vörösmarty Eszter, gyermekei: Krisztina, Eszter.

RÁCZ Balázs, gazdálkodó, Orgovány. 1892-ben született Kocséron. 1915 szeptember 15-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. A román frontra került, ahonnan 6 hónapi harc után, sebesülten és betegen hazajött. Kitüntetései: Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Olasz Mária, gyermeke: Balázs.

SZABÓ Antal, orgoványi gazdálkodó. Mezötúron született 1895-ben. 1915 május 15-én bevonult a 38. honvéd gyalogezredbe. Az olasz fronton harcolt. A Nemzeti hadseregben egy évig szolgált. Felesége: Gáspár Mária, gyermekei: Antal, Mária, János.

SZABÓ Elek, szakaszvezetö, Orgovány. 1887-ben született Darvason. Tényleges éveit 1908-tól szolgálta le a 38. honvéd gyalogezredben. Mozgósításkor bevonult, azonnal a szerb harctérre ment, ahol szept. 17-én maláriával kórházba került. Felgyógyulása után 1915 július 16-án az orosz harctérre ment, ahol szept. 21-én sebesült. Felgyógyulása után 1916 aug. 10-töl az orosz, 1917 február 2-töl az olasz fronton harcolt, ahol május 23-án fogságba esett. Fogságból 1919 nov. 9-én tért haza. Kitüntetései: Másod osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Vajda Zsófia; gyermekei: Zsófia, Rebeka, József, Ida.

H. SZABÓ Imre, tizedes, Orgovány. 1876-ban született Orgoványon. Tényleges éveit 1897-töl szolgálta le. 1915. január 20-án bevonult és a 29. gyalogezred kötelékében 1916 február 16-án az orosz frontra került, ahol ugyanezen év július 28-án fogságba esett. Fogságból 1920. május 30-án tért haza. Károly csapatkereszt és Háborús emlékérem. Felesége: Damásdi Zsófia; gyermekei: Sándor, Zsófia.

T. SZABÓ Lajos, Orgovány. Darvason született 1891-ben. 1892-ben vonult be s a forradalomig mint egészségügyi katona teljesített szolgálatot. Testvérei: Szabó József az orosz fronton, Szabó Mihály a szerb harctéren hösi halált haltak.

H. TAKÁCS György, tizedes, Orgovány. 1889-ben született Orgoványon. Tényleges éveit 1911-töl szolgálta le. Mozgósításkor bevonult, 1914 július 28-án; azonnal a szerb frontra került, ahol 18 hónapig harcolt egyfolytában. Majd az orosz harctérre ment, ahol 10 hónapi harc után megsebesült. Felgyógyulása után az olasz frontra ment, hol 4 hónap elteltével megsebesült. Felgyógyulása után a román, majd az olasz frontra ment, ott érte az összeomlás, mint 50%-os rokkant szerelt le. Kitüntetései: Másod osztályú ezüst vitézségi érem, Bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt, Sebesülési érem és Háborús emlékérem és 1912-13-as emlékérem. Felesége: Bottyán Lídia, gyermeke: György.

H. TAKÁCS József, Orgovány. 1891-ben született Orgoványon. Bevonult 1915. május 15-én. Ugyanez év júniusban a 30. gyalogezred kötelékében az orosz frontra került, ahol súlyosan sebesült. Felgyógyulása után mint 50%-os rokkant elbocsáttatott. Kitüntetései: Károly csapatkereszt, Sebesülési érem és Háborús emlékérem. Felesége: néhai Herbály Ilona, gyermeke: József.

TEKES Ferenc, orgoványi gazdálkodó. 1884-ben született Orgoványon. Tényleges éveit 1906-tól szolgálta le. Mozgósításkor bevonult, a szerb harctérre került, ahonnan betegen jött haza. Felgyógyulása után az orosz frontra ment, ahol ugyancsak megbetegedett. 1916-ban felmentetett. — Felesége: Bazsa Anna; gyermekei. Ferenc, Eszter, Irén, Mária.

VAKULYA Sándor tizedes, orgoványi gazdálkodó, községi altiszt. 1896-ban született Kiskunfélegyházán.
Bevonult 1915. június 15-én a magyar királyi 29. honvéd gyalogezredhez. Kiképzése után altiszti iskolát végzett. 1915. december 6-án az orosz frontra ment. Több ütközetben harcolt. 1916. március 23-án aknától súlyosan megsebesült. Hosszú kórházi ápolás alatt 23 helyen operálták. Felgyógyulása után, 1916. szeptember 1-jén a román harctérre vezényeltetett. Itt harcolt a forradalom kitöréséig. Háború után 1919 decembert
öl 1920. november 23-ig a Prónay zászlóaljban szolgált és 1923-ban részt vett a nyugat-magyarországi felkelésben. Majd leszerelt.
Kitüntetései: Vitézségi bronz kétszer, Károly csapatkereszt és Sebesülési érem.
Felesége: Lehoczky Mária. Gyermekei: Sándor, Mária, Béla és Irma. Sógora: Lehoczky Mihály 7-es huszár 1915-ben az orosz fronton hösi halált halt.

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.