F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

ARANY JÁNOS SÍRVERSEI A NAGYKÖRÖSI REFORMÁTUS TEMETÖBEN

 

Arany János, az 1848-49-es szabadságharcban való részvétele miatt, annak bukása után vidékre számüzte magát, illetve tulajdonképpen a rendszer számüzte öt. A hely, ahová került, Nagykörös volt. Részt vett a város közéletében, tanított a gimnáziumban. 1851-1960-ig tartó idöszakban vele együtt a korabeli tudományos és müvészeti élet több kitünö személyisége jutott hasonló sorsra, így elég rangos iskolának számított abban az idöben a körösi gimnázium.
1
860-as, Budapestre költözése után is tartotta a kapcsolatot ismeröseivel, barátaival és a várossal is; így történhetett meg, hogy négy prominens református ember sírjára is vele íratták a sírverset. Ezek a személyek: Bordács Dániel ügyvéd (meghalt: 1865), Károlyi Sámuel orvos (meghalt: 1862), Kupai Kovács Mihály földbirtokos (meghalt: 1859) és Szász Károlyné Szász Polyxena (meghalt: 1853).
A temetö kapuiban kis térképvázlat fogadja a költö sírversei iránt érdeklödöket, ezek alapján a valóságban is könnyen megtalálhatók a sírok, melyeken nemzeti színü szalag, azon felirat emlékezik arról, hogy a látogató éppen egy Arany-sírverset böngészik.
A sírokról és a versekröl 2011-ben kisfilmet készítettünk, melyet megnézhettek:

A sírverseket adjuk most közre, betühív átiratban. Sem a helyesíráson, sem a szövegeken nem változtattunk.
A négy jeles körösi személy mindegyike, valamilyen módon kötödik Arany Jánoshoz: Bordács Dániel ügyvéd a barátja, Károlyi Sámuel 1848-as katonaorvos, a fiatalon elhunyt Szász Polyxena "Iduna" néven romantikus költönö, míg Kupai Kovács Mihály földbirtokos és nagyvállalkozó egyszerüen csak a szomszédja volt.
 


A sírok a bejáratnál elhelyezett térképen

 

És a sírversek:

 

„Azt jelenti e néma jel:Itt nyugszik
BORDÁCS DÁNIEL.
Bíró, ügyvéd, polgár, barát;
Sok szegény szív áldja porát.
Mint férj maga volt a hüség;
Ez az elsö keserüség
Melylyel hitvesét illette,
Hogy bánatba öltöztette.
Szül. 1812. Márcz. 1.
Megh. 1865. Jan. 6.

 

„OH, A KIMONDHATATLAN
GYÁSZT MONDD KI, NÉMA JEL!
FÉRJ, ATYA VOLT; MA EGY NÉV:
KÁROLYI SÁMUEL.
EGYEDÜL HOGY NE LENNE
E SÍRNAK MÉLYIBEN:
KÉT KIS FIA ITT VÉLE,
LAJOS, LÁSZLÓ PIHEN.
ÉS, HOGY VIGASZT KERESVE
TALÁLJON EGY NEVET:
BÚS ÖZVEGY ÉS ÖT ÁRVA
EMELÉ E KÖVET.
ORVOS, KI ITT LELT GYÓGYÍRAT,
ITT VÁRJA, MÍG ÚJ NAP VIRAD.
SZÜL. MÁRCZ. 14. 1818.
MEGH. SEPT. 26. 1862"

 

"KUPAI KOVÁCS MIHÁLY
SZÜLETETT MDCCCX. MÁJUS 10.
MEGHALT MDCCCLIX. DECEMBER 24.
A jó férjet, atyát,
Özvegye, magzatja
Éjjeli nappali
Bánatban siratja.
Vissza óhajtaná,
Vissza nem sírhatja:
Számláld meg könyeit
Vigasztalás atyja!"

 

„SZÁSZ POLYXENA
SZÁSZ KÁROLYNÉ
SZÜLETETT 1831BEN FEBR. 17ÉN
MEGHOLT 1853BAN JÚNIUS 17ÉN
EGÉSZ TESTE FÁJDALOM VOLT
EGÉSZ LELKE SZERETET;
AZ SULYÁVAL FÖLDBE HAJOLT,
EZ A MENYBE SIETETT.
FÉNYES LELKÉNEK A MENYBEN
JOBB IS MINT E FÖLDI SZENYBEN,
OTT VAN IGAZI HAZÁJA,
 
KEDVESEIT ODA VÁRJA.”

 

Aki teheti, keresse fel személyesen is a temetöt, mely a fentieken kívül is számtalan érdekességet rejt még...

 

 
 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.