F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

NAGYKÖRÖS CSALÁDJAI, CSALÁDFÖI A BUDAI SZANDZSÁK 1559. ÉVI ÖSSZEÍRÁSÁBAN

 

A török kori összeírások, a legrégebbi fennmaradt névjegyzékek a középkori, XVI. századi Magyarországról. Teljesen országrész és tájegység függö, de a török bevonulása elött élö, bár kétségtelenül nem nagy lélekszámú falvak lakossága 1546. évi elsö, majd a késöbbi listák alapján erösen fogyott, változott. És mint tudjuk, például az Alföld településeinek legtöbbje ki is halt a század végére, mert vagy megölték, vagy rabként elhurcolták a lakosságukat a hódítók. Vagy, akinek szerencséje volt, valamelyik védett településre menekült és ott befogadták.
Ilyen védett városoknak számítottak környékünkön a Három Város: Kecskemét, Nagykörös és Cegléd, vagy kicsit távolabb Jászberény is. Aki itt talált menedéket, annak családja nagyobb eséllyel vészelte át a közel 150 éves megszállást és pusztítást.
 


Az 1559-es, névszerinti lakosság összeírásban - és ez elég ritka - azt is módunkban áll megnézni, hogy például Nagykörös középkorinak tekinthetö lakossága és az újkortól akár egészen máig ott élö famíliák között találunk-e párhuzamokat, egyezéseket.
A dolgot nehezíti, hogy a családnevek többsége átlagos, köznévi, tulajdonság vagy foglalkozás név, esetleg apa keresztnevéböl származó vezetéknév volt akkoriban; a kicsit is egyedibb, az azonosításra "esélyesebb" nevek alig fordultak elö. Így a Nagy, Kovács, Szabó, Tót, stb. neveket nem lehet egybevetni, mert ezeknél semmi esély az azonosításra, jóllehet kizárni sem tudjuk.
De mégis lehet találni olyan családneveket, melyek a település múltjában kicsit is jártasaknak, ismerösnek tünhet, mert a XVII-XVIII. században is olvashatók iratokban, anyakönyvekben. Természetesen itt sem lehet minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy ezek a nevek bizonyosan mai családok ösei. De néhány esetben feltételezhetök, esélyesnek mondhatók.
Ilyen nevek például a KAMARÁS, ERDÖS, DÚZS, TALLÓS, SZÖRÖS, SÁFÁR - hogy csak a szinte biztosakat soroljuk fel.
Ha belegondolunk, hogy ezek között biztosan van olyan, amely család és családnév valóban már akkor élt és virult Nagykörösön, hátborzongató dolog belegondolni, hogy ezen családok ma élö utódai, csaknem 500 éve folyamatosan körösi lakosok. Rájuk már tényleg lehet azt mondani, hogy tösgyökeres családok...

Lássuk a névsort (a neveket nem az iratban szereplés sorrendjében és nem folyamatosan írva közöljük, hanem az egy családföhöz tartozó rokonokat egy-egy sorba, a sorokat pedig ABC-rendbe szedtük, a könnyebb átláthatóság és használhatóság kedvéért):

 

Acél János nös, meghalt, fia János nös,

Ádám Pál nös, fia György nös, János nötlen, meghalt,

Angyal Tomás nös, meghalt, fia Ferenc nös,

Aranyas Benedek nös, meghalt, testvére Bálind nös,

Aranyas Miklós nös, testvére Pál nötlen, nös,

Aszalós Pétre nös, testvére Márton nös,

Bak Gergel nös, testvére Máté nötlen,

Bak Imre nös, testvére Sebestyén nös, ……….. [fia? ] Pétre nös, Benedek nötlen, meghalt,

Bak János nös,

Balázs kovács nös,

Bálind kovács nös, meghalt,

Bán Pétre nös, meghalt,

Bán Tomás nös,

Barcsa Alberd nös, fia Pál nötlen,

Bence Gergel nös.

Bercsik diák nös

Biali Imre nös, meghalt, testvére Mihál nös, Pál nötlen, meghalt,

Blaskó Balázs nös, fia György nötlen, Pál nötlen, meghalt,

Bodóka Pál nös, meghalt,

Buda Lörinc nös, fia Bálind nötlen,

Csere István nös, fia Matiás nötlen,

Dákos Vitáris nös, fia Bálind nös,

Dúzs Antal nös, meghalt, fia Balázs nös.

Dúzs János nös, fia Lukács nötlen, Balázs nötlen, meghalt,

Dúzs Orbán nös, van 300 juha, Bálind nötlen, meghalt,

Együd pap,

Erdös János nös, fia János nös, testvére Imre nös, meghalt,

Fazokas ……….. [?] nös, meghalt, veje Imre nös, fia Balázs nös, meghalt,

Fekete Márton nös, meghalt.

Fekete Mihál nös, meghalt, fia István nös, fia György nös, meghalt,

Fóris András nös, meghalt, fia Pál nös,

Futak Benedek nös, meghalt, fia Imre nös,

Galló Benedek nös, meghalt, fia György nötlen,

Gergel István nös, meghalt,

Gó Balázs nös,

Gonda Imre nös, fia Mihál nötlen,

Gonda Kelemen nös, fia Miklós nötlen,

Gonda László nös, meghalt,

Gonda Miklós nös, Dávid Balázs nös, meghalt, fia János nös,

Göncöl Anbrus nös, meghalt, veje Gergel nös, fia Anbrus nös, meghalt, Jakab nötlen, meghalt,

Göröd Antal nös, fia Balázs nös, Lörinc nötlen, meghalt,

Hencsi János nös, fia Máté nötlen, testvére Dimitri nös,

Hencsi Mihál nös,

Jakab Gergel nös, fia Benedek nötlen, János nötlen, meghalt,

Jancsós Miklós nös, meghalt, fia János nötlen, fia Fábián nötlen, meghalt,

János Márkus nös, meghalt,

János nötlen, meghalt,

Jász András nös, meghalt, fia István nös, meghalt,

Józsa Mihál nös,

Kálmán Berta nös, fia Bálind nötlen, testvére Matiás nös, meghalt,

Kálmán Gergel nös, meghalt, fia Tomás nös, fia Bertalan nös, Gál nötlen, megszökött, fia Kovács nötlen, meghalt,

Kalmár István nös, meghalt, fia Ferenc nös,

Kamarás Gergel nös, meghalt, fia Pál nös, Gál nötlen, meghalt,

Kára Imre nös, testvére Balázs nötlen, meghalt,

Kecskét Alberd nös, meghalt, fia Bóna nös, testvére Tomás nös, megszökött,

Kis Bálind nös, fia Benedek nötlen, fia Antal nös,

Kis Gergel nös, testvére Mihál nös,

Kis János nös, meghalt, testvére Márton nös,

Kolon Sebestyén, nös, fia Máté nötlen, Petri nötlen, meghalt,

Kontolan Lörinc nös, meghalt,

Kónya András nös, meghalt, fia Ferenc nötlen, nös, János nötlen, meghalt,

Kónya János nös, Gergel nötlen, meghalt,

Kónya Pál nös, veje Futó Tomás nös, testvére Máté nös, meghalt,

Konyar Pál nös, meghalt, fia János nös,

Kovács Antal nös, meghalt, fia Pál nös, testvére Lörinc nös, meghalt,

Kovács Kelemen nös, meghalt, fia Filip nös, testvére Petri nötlen, meghalt,

Kovács Mihál nös, fia Gergel nötlen,

Liki István nös, fia Pál nös, meghalt, Lörinc nötlen, meghalt,

Lörinc nötlen, meghalt,

Magyar Nándor nös, fia Pál nötlen,

Márton Máté nös,

Máté István nös, meghalt, fia Mihál nös, testvére Balázs nötlen, meghalt,

Máté Pétre nös, fia Jakab nötlen, Ferenc nötlen, meghalt, Lörinc nötlen, megszökött,

Méhes Benedek nös, meghalt, fia István nötlen,

Mihálfi László nös, fia Pétre nös, testvére János nötlen, meghalt, Pál nötlen, megszökött,

Mizsó János nös, testvére Máté nös, meghalt,

Molnár Lázár nös, meghalt, testvére János nös, fia Pál nötlen, meghalt,

Molnos István nös, meghalt, fia János nös,

Molnos Tomás nös, meghalt, fia Pál nötlen,

Nagy Alberd nös, Lörinc nötlen, meghalt, Márton nötlen, meghalt,

Nagy Gergel nös, van 300 juha, Gál nötlen, meghalt,

Nagy Pétre nös, meghalt, fia Benedek nös, testvére Gergel nötlen, meghalt,

Nagy Tomás nös, fia Miklós nös, György nötlen, meghalt,

Ókcsai Orbán nös, meghalt, testvére Petri nötlen, meghalt,

Orbán Gergel nös, fia Máté nötlen,

Pál pap, meghalt,

Pálfi Mihál nös, meghalt, fia Ferenc nös,

Pántos György nös, meghalt, Máté nös, fia Máté nötlen, meghalt,

Pap Márton nös, testvére Anbrus nötlen, meghalt,

Péterfi György nös, testvére László nös,

Petrefi Miklós nös, fia Pál nös, Miklós nötlen, meghalt,

Pincés Benedek nös, testvére Anbrus nös,

Piroska Gergel nös, meghalt,

Piroska Imre nös, meghalt, fia György nös,

Sáfár Gál nös, fia Simon nös, meghalt,

Sáfár Tomás nös, van 30 juha, fia Máté nötlen.

Sárkezi György nös, meghalt,

Sikara Gergel nös, meghalt,

Simon György nös, meghalt, fia Tomás nötlen,

Sipos Lörinc nös, meghalt, fia János nötlen, nös,

Soltos György nös, fia István nötlen, meghalt,

Somogyi Ferenc nös, fia János nötlen, nös, fia Orbán nötlen, nös,

Somogyi János nös, fia Dimitri nötlen, Lörinc nötlen, meghalt,

Somogyi János nös, fia Kelemen András nös,

Süveg György nös, testvére János nös, meghalt,

Szabó Antal nös, meghalt, veje Tomás nös, testvére Filip nös, meghalt,

Szabó János nös, testvére Anbrus nös, meghalt,

Szörös Bálind nös,

Szücs Jakab nös, testvére Benedek nös, meghalt,

Tallós Orbán nös, fia Mihál nös,

Tód Anbrus nös, meghalt,

Tód Borbás nös, fia Mihál nötlen, meghalt,

Tód Szaniszló nös, meghalt,

Varga András nös, fia Pál nötlen, meghalt,

Vasi Márton nös, fia János nös, testvére Simon nös, meghalt,

Vég Balázs nötlen, meghalt,

Veres Gáspár nös, testvére Balázs nös.

 

A település családjaival való foglalkozást, hamarosan folytatjuk.

 
 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.