F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

A LAJOSMIZSEI ZSIDÓ TEMETÖ SÍRKÖVEI

 

Lajosmizsén, 1944-ig, jelentös számú zsidó közösség élt. A II. világháború pusztításainak köszönhetöen azonban ez a kultúra teljesen eltünt a településröl. És az elmúlt évtizedekben sem volt nagy divat felemlegetni az egykori kereskedöket, iparosokat, családokat, pedig a többségi magyar lakosság öregjeinek visszaemlékezései szerint, közmegbecsülésnek és tiszteletnek örvendtek a faluban, az 1940-es évek közepéig.  
A vegyes, katolikus, református és zsidó sírokat magába foglaló mai települési temetö hátsó traktusában, a vasúthoz közel esö részen, található néhány tucat sírkö, és még egy tucat jeltelen, mára már csak alig kiemelkedö halom. A helyi zsidó közösség a település kialakulásával egy idöben már jelen volt Lajosmizsén, és annak 1877-es hivatalos megalakulásakor ide kezdett temetkezni.
A sírkövek nagy részét mostanra benötte a borostyán, felirata is csak némelyiknek olvasható. Egy letünt kor eltüntetett tanúinak emlékeként, dacolnak az idövel és a felejtéssel - persze az idö és a felejtés áll nyerésre. Ezeket a sírokat nem látogatja senki. Aki tehetné, mind meghalt, vagy nagyobb részben: meg sem született...
Egykori zsinagógájukat is lebontották, így tulajdonképpen ennek a népcsoportnak, kultúrának, mely egykor jelentösen színesítette Lajosmizsét, kizárólagos emlékei a zsidó temetö sírkövei maradtak. Megmentésük és helyileg gondozásuk szép gesztus lenne, hiszen ezek a kövek, és az alattuk nyugvó egykori lajosmizseiek, is hozzá tartoznak a település történetéhez. Elméletileg. 
Jó lenne a sírok feliratait újrafesteni, olvashatóvá tenni a ma már kissé egzotikusan csengö neveket, és persze jó lenne  mesélni a régi világról, a település békés magyar-zsidó együttéléséröl, hogy velük kapcsolatban, a mi utódainknak, ne csak a véresszájú közgyülölet legyen az egyetlen forrása...

 


A temetö 2010-ben
 


Schwarz József
 


Friedmann Manó
 


Alt Ignátz
 


"Popper kisasszonyok"
 


Weszfried Ernö
 


Klein László
 


Diamant Mór és Kardos Mária

 


Blau Ede
 


Schwarcz Antal
 


Kohn Mór
 


Gruber Ágika
 


Blau Margitka és Blau Rózsika
 


Bernfeld Sámuelné Fischer Francziska és Bernfeld Sámuel
 


Klein Sándor
 


Weszfried Vilmos és Weszfried Vilmosné Blau Helén
 


Feuer Salamonné Wodiáner Jopsepha
 


Balassa Jenöné
 


Friedmann Soma és Burger Margit
 


Friedmann Pál
 


Bodacz Istvánné
 


A temetö középsö traktusa
 


A Lusztig család sírja
 


Popper és Weiner család sírja
 


Popper Józsefné Böhm Helén
 


Löwy Mórné Steiner Josefin
 


Korn Sámuelné Weisz Katalin
 


Bernfeld Jenöné Kohn Ilona
 


Versitz Lajosné Ernszt Katalin
 


És az utolsó sírok...

 

Nyugodjanak békében.

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.