F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

EMLÉKEZET A LAJOSMIZSEI REFORMÁTUS ISKOLÁRÓL 3.

 

"Több alkalommal kis színdarabok betanulásával, verses-énekes elöadásokkal búcsúztak a gyerekek az iskolai évtöl. Ilyenkor egy valóságos kis színdarab volt a zárómüsor. A tanári asztalnál volt felépítve egy kis színpad (dobogón, függönnyel) és a színházakhoz hasonlóan zajlottak az elöadások. Ezek az alkalmak mindig nagy sikerrel záródtak; csak úgy zengett a tapstól a szülökkel, érdeklödökkel zsúfolásig teli nagy osztályterem.

 

 

Évzáróra gyülekezés a református iskolában

 

 

Szüleim közül Édesanya csak ott, a református iskolában tanított, ezért pedagógiai-oktatói munkáját valójában csak a református iskolában 1948-tól való munkája során ismerhettük meg, ahol 1973 szeptemberi nyugdíjazásáig dolgozott. Az ö alapossága és tökéletességre törekvése alapozta meg késöbbi tanulásainkat. Persze nemcsak velünk volt szigorúan nagyon alapos, hanem mindenkivel. Ö még úgy tanulta és úgy is gyakorolta elözö munkahelyein (Kiskirályság-Csereszentlászló, Alsólajos és Hármashatári tanyai iskolák), hogy minden gyerekkel önállóan kell foglalkozni, rászabottan kell a feladatait kijelölni és számon kérni. A jobbakat a többre törekvésre, a gyengébbeket a nehézségek legyözése reményének táplálásában és segítésében segítette. Szinte mindig voltak tanítványai, akikkel vagy a tanítás elött, vagy a tanítás után külön gyakorolt a hiányosságaik legyözésére. Nála nem volt elveszett gyerek! Mindenki megtanult írni-olvasni-számolni és nyugodtan mehetett a felsöbb osztályokba. Jó érzés volt késöbb bárhol hallani a tanítványok Róla elismerö szavait.
Édesapánk (Tóth Antal) viszont nem tanított a református iskolában (kivéve néhány helyettesítö esetet); – bennünket gyerekeit is a központi iskolában csak egy-egy felsöbb osztályban okította a kántortanítói oklevél mellé idöközben megszerzett tanári képesítésével a természetrajz és földrajz valamelyikéböl; mintha direkt kerülte volna közvetlen tanításunkat – ezért aztán közvetlen szoros iskolai tanári élményeket róla nem szerezhettünk. Pedagógiai elvei hasonlók voltak, de közismerten szigorú volt, nagyon is szigorú; ugyanakkor igazságos, nagyon is igazságos. Nem szerette, nagyon nem szerette ha valaki – föleg akiröl tudta, hogy jó képességü, jó eszü gyerek – nem tanult, söt zavarta a többieket a tanulásban. Viszont aki tanulni akart, azokat messzemenöen támogatta. Segítette a felnött tanulókat is; szinte minden évben volt 1-2 olyan 50 évnél idösebb felnött tanítványa is, akik hétvégeken nálunk a lakásban készültek az általános iskolai tanulmányaik vizsgáira.
(A református iskolánál eltöltött 28 év alatt történtekrö, családunk életéröl, a környék gyerekeivel együtt átéltekrö (például az akkor még az E5-os úttal párhuzamosan meglévö egykori Sárközi-tó körüli, évszakonként változóan szertelen vizes életröl, a tóalji hosszas focimeccsekröl, a téli korizásokról, a Kecskeméti bácsiék elötti utcai focimeccsekröl, a nyaranként kertünk alatti tóparti vályogverésekrö, a templomhoz esküvöre lovaskocsikon érkezö „menyasszonyszemlékröl”, a harangozásokról és az istentiszteletek alatti orgona fújtatásokról, stb-stb.) hosszasan lehetne mesélni, de ez nem lehet e rövid írás feladata.)
A „református kis iskola” életét illusztráló néhány nálunk megmaradt osztálykép mindegyikéhez teljes névsorral sajnos nem rendelkezünk (pedig a képeken sok az ismerös arc); - a meglevökért is köszönjük Silek László segítségét.

 

 

Elsö osztályosok a Református Iskolában (1953 június)

 

 

A képen szereplö személyek (33 tanuló és 2 tanítójuk):

 

Hátsó sor balról: XY, XY, Bartal József, Jobbágy Klára, Földházi Katalin, Szabó László, Nagy Erzsébet, Silek László, Terenyi György.
Középsö sor balról: XY, XY, Gajdácsi Balázs, Rapi János, Péli Endre, Tóth Antalné Szemerédi Rozália tanítónö, Tóth Attila, Tóth Csaba, Bakacsi Imréné (Bíró Gabriella) tanítónö, Szabó János, Belusz György, Nyilas Ferenc, XY.
Ülnek balról: Mihálka Gyula, Szabó Márta, Dallos Etelka, Bagó Mária, Nagy Katalin, Hochmayer Katalin, Szabó Márta, Nagy ?, Rigó Klára, Gattyán Ibolya, Jászgulyás Etelka, Murinai Zsuzsa, Kókai Margit, XY.

 

 

Az 1953-1954. tanév református iskolai 1.-2. évfolyama (1954. júnus)

 

 

A képen található személyek (37 tanuló és tanítójuk):

 

Negyedik sor balról: Kisjuhász Attila, XY, Belusz György, Mihálka Gyula, Terenyi Ernö, XY, Szabó László, Szörös Antal, XY, Novák János, Szerencsés István.
Harmadik sor balról: Boda ?, Papp László, Silek László, Tóth Csaba, Tóth Attila, Nagy István, XY, Péli Endre, Bartal József.
Második sor balról: Jászgulyás Mária, Eck Mária, Jászgulyás Etelka, Szabó Klára, Gyarmati Klára, Tóth Antalné Szemerédi Rozália tanítónö,  Dallos Etelka, Horváth Rozália, Benkö Margit, Szabó Márta, Bagó Mária.
Elsö sor balról: Tóth Magdolna, Domján Klára?, XY, XY, Hochmayer Katalin, Molnár Edit, Nagy Katalin, Jobbágy Klára.

 

 

 

 

Tóth Csaba

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.