F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

A KRASNYÁNSZKI CSALÁD LAJOSMIZSÉN 3.

 

EGY RÉGI ANEKDOTA A KRASNYÁNSZKI CSALÁDBÓL (DABASI GYÜJTÉS)

 

"Vót egy igaz történet, ezt is mindig meséte az apám. Krasnyánszki-tanya vót ott a Dörnyey-düllön a Geréby-düllöné, balrú. Józsi bácsi meg a lajosmizsei piacon halt meg, az öregúr, aki tulajdonos vót. Annak vót égy Jóska fia. Aztán, ugyé a csöves kukoricát azt a góréba táróták, és nagy kutyák vigyáztak mindenre a tanya körü.
Aztán éccaka ugattak a kutyák, aztán az öreg mondja, a Jóska bácsi a fiának, aszongya:
- Jóska fiam, mennyé má ki, mer – aszongya – ott a góréná nem-é valakik lopják a kukoricát!
Hát, nem mert a Jóska kimenni.
Oszt az öreg kiment, bö gatyába vót, mer abba jártak valamikó a magyarok. A sötétbe eemögy égy darabon, de ö is fét. Visszaszól:
- Jóska fiam!
- Tessék, édesapám!
Aszongya:
- Hozd ki azonnal a puskát!
- De édesapám, nekünk nincs puskánk!
- Akkor is hozd ki! (nagyon nevetünk).
Sok ilyen vót, csak ritkán jut eszibe az embörnek, mer Istenem, de rég vót…"

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.