F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

AZ EGYKORI LADÁNYBENEI 1848-AS (PETÖFI-) EMLÉKMÜRÖL

 

Ladánybenén 1948-ban, a  templom étésének befejeztével, felállításra került egy 1848-as emlékmü is. A templomkertben, kétlépcsös talapzaton téglából építették a tulajdonképpeni négyzetes oszlopot, majd a felsö részén egy Petöfi-reliefet, alatta egy feliratos táblát, legalul pedig a költö és a forradalom höseinek emlékére, hatalmas lúdtollat és koszorút helyeztek el.
Az emlékmü állítását a falu akkor jegyzöje, Antal (Aibner) Pál kezdeményezte, aki1945 és 1949 között volt Ladánybene ügyeinek fö intézöje (késöbb visszakerült Budapestre, és mint a VII. kerület, azaz Erzsébetváros tanácselnöke ment nyugdíjba az 1970-es évek közepén).
Antal Pál kommunista volt ugyan, de az egész faluban rendkívüli tiszteletnek és szeretetnek örvendett, mert ha építkezésröl vagy kivitelezésröl volt szó, nem a háttérböl dirigált, hanem ö is megfogta a lapát nyelét, és belevetette magát a fizikai munkába. Rövid müködésének idejére esik a templom befejezése, valamint az emlékmü és a kultúrház felépítése is.
A jegyzö - és vele a falu is - tehát szeretett volna egy, mindenféle ideológiai nézetnek egyformán elfogadható eseménnyel és személlyel kapcsolatos emlékmüvet emelni, így esett a választás a minden magyarnak egyaránt fontos március 15.-re és Petöfi személyére.
A község 1947-ben hivatalos levélben kereste meg a budapesti (csepeli)  Weisz Manfréd Acél- és Fémmüveket, hogy a szobrászati kivitelezésben legyenek segítségükre.

 

 

Ladánybene megrendelö levele

 

 

Ennek a megkeresésnek szerencsésen fennmaradt egyik példánya, mely a késöbb közremüködö szobrászmüvész, Schwarczuk József (1910-1994) családi hagyatékából került elö, és a müvész lánya, Katalin bocsátotta rendelkezésünkre. 
Érdekes kordokumentum ez, mely jól érzékelteti az akkori idök politikai és ideológiai viszonyait:
Ugyan a válaszlevél nem ismeretes, de a végeredmény igen: Schwarczuk József, az acélmüben dolgozó szobrászmüvész, aki apja üzemben vezetett szobrász-szakkörének is tagja volt, az emlékezet szerint müköböl elkészítette a kért munkákat, és 1948. március 15-én, a szabadságharc centenáriumán, ünnepélyes keretek között felavatták a ladánybenei templomkertben az új emléket. Felirata ez volt: 

 

 

 

"TISZTELGÉS AZ 1848-AS HÖSÖK ELÖTT"

 

 

Az emlékmü ezután bö két évtizedig szolgálta a községet és lakóit. Itt tartották a mindenkori március 15.-i ünnepségeket, koszorúzásokat.

 

 

Az emlékmü az 1960-as években (archív)

 

 

Sajnos azonban, a felépítmény állaga a hetvenes évekre annyira megromlott - elöbb csak a vakolat vált le róla, majd téglák is potyogtak ki belöle -, hogy a tanács az elbontására kényszerült. Ennek pontos évszáma egyelöre nem ismeretes, de a '70-es évek elejére-közepére tehetö.
A téglaépítmény sorsa a törmelékké válás lett. A díszítöelemek további életét (?) viszont alapos homály fedi (helyén ma egy, a Bujdosó családhoz köthetö kökereszt áll).
Egyes emlékezések szerint a dombormüvek és a tábla a "kecskeméti múzeumba" került, de ott erröl nem tudnak semmit. 
A község mai önkormányzatán állítják, a faluban sincs, se egy eldugott padláson, se egy rozoga fészerben. Ha viszont itt sincs, ott sincs, akkor hol van?
Az ügy tisztázását nagyban nehezíti az akkori lazább ügymenet-kezelés, a csekély dokumentációs anyag, illetve, hogy azok a személyek, akik akkor pozícióban voltak, tudhatnának valamit, nagyrészt nincsenek már az élök sorában.

Végezetül közzétesszük a ladánybenei 1848-as emlékmü Petöfi-reliefje eredeti példányának fényképét. A dombormü égetett agyag, feltehetöen erröl készülhetett az a negatív, amelybe a késöbb az emlékmüre kerülö Petöfi-fejet öntötték ki müköböl.
A 
képet Schwarczuk József (1910-1994) szobrászmüvész lánya bocsátotta rendelkezésünkre, édesapja hagyatékából.
Köszönjük Katalinnak ezt a segítségét is!
A dombormü jobb oldalán vésett felirat olvasható: 

 

 

"SCHWARCZUK JÓZSEF 1948"

 

 

És a dombormü:

 

 

Az emlékmü Petöfi-képe eredetije agyagból

 

 

Az emlékmü újraállításának egyelöre bizonytalan az idöpontja. A helyi vezetés többször elhatározta, de kivitelezése még nem kezdödött meg...

 

 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.