F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

A BARCSAY-KÚRIA LADÁNYBENÉN

 

Van Ladánybene külterületén egy régi kúria, amelyröl a legutóbbi idökig semmit sem tudott a nyilvánosság, de még a község sem, hiszen mint kiderül az alábbi ismertetöböl, mindenki azt hitte, összedölt. Szerencsére nem így történt.
A család, amely megmentette az enyészettöl, és amelynek ma is a tulajdonában van, így tudja a Barcsay-kúria történetét:

"A kúria pontos építési ideje nem ismert. Egyes vélemények szerint a XIX. század közepén, mások szerint inkább az 1870-es évek környékén építette egy „Söröli” nevü ember. Akkoriban a kúriát még számos melléképület övezte, melyek mára sajnos már nem láthatók.
Söröli úr az épületek környékét a kor szokásának megfelelöen szölövel ültette be, majd pedig nagy léptékü szölötermelésbe fogott.
A kúriát aztán az építtetötöl kártyán elnyerte báró Barcsay Andor, erdélyi származású ügyvéd, aki a szocializmus eljövetele, vagyis a második világháború után külföldre emigrált. Ezután a helyi téesz vette át az épület kezelését. A kúriát keresztfalakkal különbözö lakrészekre osztották, majd 3-4 négy családot beleköltöztettek, akik nagyjából az 1970-es évek végéig laktak benne. Ezt követöen az épület sorsára maradt, elkezdte benöni a gaz, a bokrok – a faluban azt hitték, hogy össze is dölt. A szölészet is megszünt, a kertet is benötte a gaz, a televény.

 


A kúria föhomlokzata északról


2000-ben a ma is tulajdonos család egy véletlen folytán fedezte fel az épületet, amelyröl már mindenki megfeledkezett, és öt évig tartó felújításba kezdtek.
Az igen nagy munka volt, mert bár a tetöszerkezet teljesen ép maradt, és így menekülhetett meg a kúria az összeomlástól, de a belseje teljesen le volt pusztulva.

A felújítás során kerültek elö olyan részletek, amelyekböl meg lehetett állapítani, hogy milyen volt az egyes szobák eredeti színe, milyen gipszdíszítések voltak eldugva, itt-ott az épületen belül, és ezeket megpróbálták rekonstruálni.
Az ingatlanhoz régen nagyobb földterület is tartozott, jelenleg azonban már csak mintegy 6000 négyzetméter, melynek szomszédsága fenyöerdö.
Az elmúlt években igyekeztünk felvenni a kapcsolatot a Barcsay család leszármazottaival. egy részük Kanadában, másik részük Ausztráliában él. Kiderült, hogy volt több Barcsay-kúria vagy kastély is az országban, illetve Erdélyben, lévén a család ösi erdélyi származás, még fejedelmet is adtak a XVII. században Erdélynek. A román államtól egy kastélyukat visszavásárolták, és felújítják.

 


A kúria rekonstruált belsejének részlete

 

A ladánybenei Barcsay-kúria egyosztatú épület, mint a régi kúriák általában voltak, ami azt jelenti, hogy a szobák egymásból nyíltak. A szobaablakok elött húzódik egy gang, ami azt könnyítette meg, ha az ember elment a mosdóba vagy a konyhába, nem csörtetett végig az összes szobán, hanem tulajdonképpen kívülröl közelítették meg ezeket a helyiségeket."

A kúria szállóhelynek, illetve csoportos rendezvények céljára, esküvöi fotózásra, filmforgatásra kibérelhetö. Részletek, elérhetöség a kúria hivatalos oldalán:

 

 http://kuriavendeghaz.mindenkilapja.hu/

A kúria történetét elmesélö videó itt tekinthetö meg:

 https://www.youtube.com/watch?v=vufYrRgzQpg

 

Megjegyzés:

A fenti fotón dr. BARCSAY Andor képe látható, 1913-ból.

 

Gondos Máté

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.