F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

LADÁNYBENE LEÍRÁSA 1838-BÓL

 

"Bene, 75 lakókkal, az elöbbeni Lajos pusztától nyugot felé fekszik, ’s felét Jász-Berény, felét pedig Jász-Ladány várossai birják, nagyobb része homokos azomban a’ Ladányiak részét szántani is lehet; vagyon itt alkalmatos tölgyfás erdö is, és két nevezetes tavak, jelesen Madaras tó és Tsíkos tó, melly utóbbi soha nem szárad ki, ’s ettöl nem messze látszik a’ Ladányiak vendégfogadója."

 


Benepuszta 1785-ben, a két tómederrel, a tölgyessel és a fogadóval

 


A terület 1866-ban

 

Megjegyzések:

1. A szemelvény "A' Jász, Nagy és Kis Kún Kerületeknek földleirati (geographiai) ismérete" címü müböl származik.
2. A középkorban egységes Benét, mely a török idök alatt elnéptelenedett, a XVIII. század közepétöl két jászsági település, Ladány és Berény birtokolta, utóbbi terület Lajosmizsére esö részét ezért nevezik a mai napig is Berénybenének.
3. A szöveg 1838-as keltezése, idöben a két közölt térképszelvény keltezés közé esik (1785 és 1866). 
4. A szövegben említett tölgyfás erdö a Gödörállásnak nevezett , az egykori örkényi határ és a Csíkos-tó közé esö területen volt. Ezen a részen ma is erdös-buckás van, de már csak nyomokban tölgyfákkal, helyüket - az öshonos borókák mellett - telepített fenyöerdö vette át.
5. A felsorolt tómedrek ma is megvannak, persze szárazak. Az egyik a Madaras-tó, mely akkoriban félig örkényi, félig benei részen terült el, ma az örkényi rész Táborfalva külterületére esik. A Madaras szikes tó volt, hatalmas, csaknem egy négyzetkilométernyi vízfelülettel. Ma is figyelemre méltó a természeti környezete.

 


A Madaras hóval borított medre 2012 februárjában

 

A Csíkos-tó a benne élö csíkokról (kis méretü, lápos vizekben élö halfajta) kapta nevét, és nem szikes tó volt. A szövegrész szerint "soha nem szárad ki" - nos, mára azért sikerült ezt is lecsapolni. Alja nem szürke agyag, mint a szikes tavaké, hanem fekete tözeg. Erröl mesélték Ladánybenén, hogy medréböl régebben és helyenként termeltek is ki belöle. 

 


A Csíkos medre 2011 decemberében

 

A meder ma is megvan, és a mai temetö és templom a tó egykori északkeleti partjára esik, az alattuk lévö lapos terület pedig maga a Csíkos.
 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.