F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

AZ 1799-ES KUNSZENTMIKLÓSI "KUN LISZTA" ÉS CSALÁDNEVEI 2.

Székely György emlékének

 

Családkutatásaink során többször találkoztunk "ösi" kunszentmiklósi családokkal, és sorra derült ki, hogy ez a család sem helyi eredetü, az a család sem helyi eredetü.
Mielött tételesen is belekezdenénk a családok felsorolásába, egy fontos dolgot azonban mindeneképpen le kell szögeznünk. Ez a szituáció kísértetiesen hasonlít más települések, például a több alkalommal, általunk is "bolygatott" Jászság, Jászberény és a jász tudat, jász eredetü családok ügyéhez.
Ott is sok olyan család élt az újkorban, amely önmagát ösi jász eredetünek határozta meg, és ezt a tudatot örökítette az utódoknak is, mind a mai napig. Pedig sok esetben kiderült már, hogy - bár vannak tényleg középkor óta Jászberényben élö famíliák is -, a családok többsége egyszerüen csak betelepült, máshonnan, az elnéptelenedö Jászságba, az 1600-as évek végén, 1700-as évek elsö felében. Köztük feltünöen sok a szláv, elsösorban felvidéki tót, és máshonnan jött német is.
És ide kapcsolódik az a gondolat, amit mindenképpen hangsúlyoznánk: nem az a legfontosabb, hogy egy család genetikailag összekapcsolható-e régi kun vagy jász ösökkel; ennél fontosabb, hogy a Kiskunságban vagy a Jászságban hoszabb ideig, több generáción keresztül élve, milyen erösen hatott az újonnan érkezökre a "hely szelleme", és vették át a betelepülök, a helyi szokásokat, mondjuk a gazdálkodás, a házasodás, temetkezés vagy az öröklés szokásjogrendszerét, mert minden áron asszimilálódni akartak, hogy ne tekintsék öket többé jöttmentnek. És ez, a föleg már az új helyen születö gyermekeknél és unokáknál természetessé váló értékrend teszi - származástól függetlenül - az embereket igazán jásszá vagy kunná - és nem a vérvonal. És ez a hagyomány- és hatásrendszer elképzelhetetlenül erös, nem lehet kibújni alóla.

Lássuk tehát a Kun Lisztában (1799) szereplö családneveket, mit lehet róluk tudni:
 

ALMÁSI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): ALMÁSI Gergely származási helye Solt, vagyis nagy valószínüséggel, eredetileg nem kunszentmiklósi család.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 140. sorban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

ATZÉL CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 101-106. sorban említi öket.
Nemesi cím: az 1850-es jászkunsági nemesi összeírásban "nemesi kiváltsággal bíró" lakosként jegyezték fel öket, idösebb és ifjabb ACZÉL Lajost, ACZÉL Jánost, ACZÉL Istvánt, ACZÉL Zsigmondot és ACZÉL Sándort -, de nemességüknek egyéb nyomát nem találtuk.
 

BAKI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BAKY Mihály bevándorlóként szerepel; máshonnan tudható, hogy a család Zala megyéböl települt Kunszentmiklósra 1679-ben.
Redemptus névsor (1745): BAKY András esküdt, BAKY István asküdt és BAKY Mihály esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 56-80. sorokban említi öket.
Nemesi cím: az 1850-es jászkunsági nemesi összeírásban "nemesi kiváltsággal bíró" lakosként jegyezték fel BAKY Antal, BAKY Ferenc, BAKY Imre és BAKY István nevét. Valójában is rendelkeztek nemesi címmel, címerrel.
 

BALOG CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BALOGH Istvánt és BALOGH Györgyöt helyi illetöségünek írták, míg egy BALOGH Márton nevü embert Baranyából bevándoroltnak. És van még egy BALOGH János is, akihez azt írták: "Gyemriensis" - ami az ö esetében Gyömröröl való betelepülést jelenthet.
Redemptus névsor (1745): BALOGH Gergely és BALOGH Ferenc révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 55-58. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BARÁT CSALÁD

 

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BARÁT István szenttamási lakosként (puszta Tass és Kunszentmiklós között) lett feljegyezve, ami alapján helyinek tekinthetö.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 43-44. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BASKI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BASKI Mátyás Baranyából bevándorlóként lett feljegyezve.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 55-58. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


BEKES CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-139. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BERNÁT CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BERNÁD János és BERNÁD Pál szerepelnek az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): BERNÁT János révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 55-58. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BERTA CSALÁD

 

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BERTA Jánost helyi lakosként jegyezték fel.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-55. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BÍRÓ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BÍRÓ Gergely helyi lakosként szerepel az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 113-120. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.
 

BODA CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): BODA István helyiként, és BODA Gergely szenttamási lakosként (puszta Tass és Kunszentmiklós között) lett feljegyezve, ami alapján helyinek tekinthetö.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


BOGÁTS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): BOGÁCS János esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-139. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


BOLYÓ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-68. sorokban említi öket.
Nemesi cím: az 1850-es jászkunsági nemesi összeírásban "nemesi kiváltsággal bíró" lakosként jegyezték fel BOLYÓ Mihályt. Valójában is rendelkeztek nemesi címmel, címerrel.


BORSOS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): egy BORSA János nevü személy szerepel adózó családföként (elképzelhetö, hogy ezen család öse).
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): BORSI (az anyakönyvekben BORSOS) János révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-138. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


BUDAI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-138. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


CSORDÁS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-139. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


DALOTSA CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): DALOCSA István és DALOCSA János bevándorlóként szerepelnek az összeírásban, származásuk "Patanensis" - Dunapataj.
Redemptus névsor (1745): DALOCSA András esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 44-46. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


DUZMAT CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): DUZMAT István helyiként szerepel az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 101-106. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


HEVESI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): HEVESI András helyi lakosként szerepel az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 113-114. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


HORVÁT CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): HORVÁTH Gergely esküdt, HORVÁTH János és HORVÁTH Péter révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


HUNTI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-140. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


ILLÉS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-68. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


JOBORÚ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): JÓBORÚ István, JÓBORÚ János, JÓBORÚ Mátyás és JÓBORÚ Sámuel esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-68. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


JÓSA CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 43-44. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


JUHÁSZ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 46. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


KIS CSALÁD (ISTÓK)

Török kori adóösszeírás (1550 körül): KIS MIhály és KIS Máté ugyan szerepel adózó családföként, de a név annyira általános, hogy sehogy sem bizonyítható a kapcsolat a késöbbi, ugyanilyn envü családdal.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): KIS János révén anyagilag részt vállalt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-137. sorokban említi KIS Istókot (Istvánt).
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


KOMLÓSDI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-140. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


KOVÁTS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): Két(!) KOVÁCS Gergely szerepel bevándorlóként az összeírásban, eredetükre nézve egyikük vecsei (ma Dunavecse), másikuk szentmártoni (ma Szalkszemntmárton).
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 101-106. sorban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


KURUTZ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-137. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


LÁTOS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-140. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


MÁR CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): MÁR András és MÁR János szerepelnek adófizetö családföként.
Redemptus névsor (1745): MÁR Balázs és MÁR Gergely révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 31-43. sorokban említi öket.
Nemesi cím: az 1850-es jászkunsági nemesi összeírásban "nemesi kiváltsággal bíró" lakosként jegyezték fel MÁR Benedeket és MÁR Zsigmondot. Valójában is rendelkeztek nemesi címmel, címerrel.


MÁRKI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepelnek adófizetö családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


MOTZÁR  CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): MÓCZÁR Mihályt bevándorlóként írták össze. Születési helye ismeetlen.
Redemptus névsor (1745): MÓCZÁR György révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 101-106. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk (sem kapcsolatot a nemes jászárokszállási MÓCZÁR családdal)
 

NAGY CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): NAGY Ambrus, NAGY Miklós, NAGY Pál, NAGY Péter és NAGY Tamás szerepel adózó családföként, de a név annyira általános, hogy sehogy sem bizonyítható a kapcsolat a késöbbi, ugyanilyn envü családdal.
Pentz-féle összeírás (1699): NAGY Mihály bevándorlóként szerepel az összeírásban, vecsei eredettel (ma Dunavecse).
Redemptus névsor (1745): NAGY István esküdt és NAGY Pál esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


OSVÁT CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): OSVÁTH Mihály bevándorlóként szerepel az összeírásban, baranyai származással. Elképzelhetö tehát, hogy a Kun Liszta szerint elismerten legösibb kunszentmiklósi család sem "törzsökös"...
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 15-18. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


PÁL CSALÁD (BANDI és MIKLÓS)

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-138. sorokban említi PÁL Miklóst és PÁL Bandit.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk (hacsak nem a felsööri Paál család tagjai, amely a szomszédos Szabadszálláson jelen volt).


PAP  CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): PAP János helyi születésüként szerepel az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): PAP Gergely esküdt és PAP Péter esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-68. sorokban említi öket.
Nemesi cím: az 1850-es jászkunsági nemesi összeírásban "nemesi kiváltsággal bíró" lakosként jegyezték fel PAP Benedeket, PAP Ferencet és PAP Lajost. Valójában is rendelkeztek nemesi címmel, címerrel.


RAJKÓ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-137. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


RÁTZ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-139. és 145-150. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


RÁTZKEVI (RÁCKEVEI) CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-139. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


SELYEM CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): SELYEM János bevándorlóként szerepel az összeírásban, baranyai eredettel.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-137. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


SZABÓ CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): SZABÓ Demeter és SZABÓ Péter szerepel adózó családföként,  de a név annyira általános, hogy sehogy sem bizonyítható a kapcsolat a késöbbi, ugyanilyn envü családdal.
Pentz-féle összeírás (1699): SZABÓ Gergely és SZABÓ János helyi lakosként szerepel az összeírásban.
Redemptus névsor (1745): Két(!) SZABÓ István anyagilag részt vállalt a kun kiváltságok visszaváltásában (a Kun Liszta szerint a kilenc helybéli SZABÓ család közül csak kettö igazi kun van; nyilvánvalóan a két redemptust tekinti annak...).
Kun Liszta (1799): a vers a 140-144. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nem zárható ki valamelyik SZABÓ családi nemesi származása.


SZENNAI CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): SZENTA Mátyás és SZENTA Tamás szerepel adózó családföként (elképzelhetö egy SZNETA-SZENTAI-SZENNAI torzulás az évszázadok alatt; ebben az esetben a két család ugyanaz).
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 133-137. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


SZIKRA CSALÁD (PÉTÖR)

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): SZAKRA Péter helyi lakosként szerepel az összeírásban (talán ugyanaz a családnév?).
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 111-116. sorokban említi SZIKRA Pétör esküdtet.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


SZÖKE CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): SZÖKE György bevándorlóként szerepel az összeírásban, származása "Szirmiensis" (talán Szirmai?).
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


TOT CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): TÓTH Ferenc, TÓTH István és TÓTH Miklós bevándorlóként, baranyai eredettel, TÓTH Mátyás helyi lakosként szerepel az összeírásban, míg TÓTH Mihály számunkra értelmezhetetlen helyröl vándorolt be.
Redemptus névsor (1745): TÓTH Ferenc, TÓTH Mihály és TÓTH Miklós esküdt révén anyagilag részt vállaltak a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-58 és 81-86. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


TÚRBA CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): TORDA Dénes szerepel adózó családföként (elképzelhetö a két név azonossága (TURBA-TURDA), némi torzulás ellenére; ld: D-B hangok felcserélödését  BUZMAT-DUZMAT, BALOCSA-DALOCSA családneveknél).
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


VARGA CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): VARGA Mátyás bevándorlóként szerepel az összeírásban, szentmártoni (ma: Szalkszentmárton) származással.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


VAS CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): VAS András bevándorlóként szerepel az összeírásban, baranyai származásúként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 53-68. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.


VÉG CSALÁD

Török kori adóösszeírás (1550 körül): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Pentz-féle összeírás (1699): nem szerepel ilyen nevü adózó családföként.
Redemptus névsor (1745): nem vállaltak anyagilag részt a kun kiváltságok visszaváltásában.
Kun Liszta (1799): a vers a 121-132. sorokban említi öket.
Nemesi cím: nemességükre vonatkozó adatokat nem találtunk.

 

Ha érdekel a múltad, de nem tudsz eleget, keress minket üzenetben.
 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.