F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

ADALÉKOK A FELSÖ-KISKUNSÁGI GERÉBY CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ 7.

 

A SZABADSZÁLLÁSI MARTINOVITS-GERÉBY-KÚRIA

 

Martinovits Péter, szabadszállási birtokos nemes 1904-ben kis kúriát - a nép nyelvén "vadászkastélyt" - építtetett lányának, Ilonának, a város külterületén, egy szölöbirtok közepén, mintegy hozományként. Az épület egyosztatú, kb. 25 méter hosszú és 8 méter széles.
Ilona feleségül ment ötömösi Geréby Jánoshoz, a kunadacsi királyi pusztákat bérlö Geréby család egyik fiához. A házasság után közösen gazdálkodtak a sok holdas birtokon. A kastély alatt végig pince van, 1000 hl bor fért el benne, fénykorában.
A háború után a téeszé lett, az ottani szölögazdaság központja volt, de ezt az idöszakot viszonylagos épségben sikerült túlélnie. 
Körülbelül tíz éve felgyújtották, belülröl nagy részt kiégett, de még áll, és szinte minden eredeti rajta: a falak, a nyílászárók, a tetöcserép, a két torony lemezborítása, és a kis tornác szép faszerkezete.
A kis épület létezéséröl alig tud valaki, sem helyi, sem müemléki védelem alatt nem áll, pedig megérdemelné.
Ez a Kiskunság hatodik(!) Geréby-kúriája, annak ellenére is, hogy nem a család építette, de ök használták.
Mai tulajdonosa ismeretlen.

 


A kúria keleti homlokzata
 


A tornác az északi kis toronnyal
 


A máig megmaradt díszes famunka
 


A tornác részlete belülröl

 


A kúria északkelet felöl
 


Ablakok a tornyon
 


A hátsó, nyugati homlokzat részlete
 


És a kastély a TSZ-idökböl származó térképen

 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.