F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

ADALÉKOK A FELSÖ-KISKUNSÁGI GERÉBY CSALÁD TÖRTÉNETÉHEZ (2. RÉSZ)

 

A GERÉBY-ADOMÁNYLEVÉL

 

A következö bejegyzésünk képi anyaga jelentös. Annyira, hogy szöveget nem is sokat szánnék elé, mindössze annyi: az elözö bejegyzésben magyarul olvasható nemesi birtokadomány levél mellett, itt most a latin eredeti oklevél lesz olvasható. Valami csoda!
Aki rászánja magát, az eredetit a Csongrád megyei levéltárban találja...

 

A képeket köszönjük Geréby Józsefnek (Szentes)!

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.