F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

ADATOK A  KISKUNMAJSAI TELEPES CSALÁDOK TÖRTÉNETÉHEZ 2.

 

A KERTÉSZ-FARKAS CSALÁDRÓL

 

Az elözö bejegyzésben félbe hagyott gondolatot visszük most tovább. A Tápiósülyröl és környékéröl az Alsó-Kiskunságba települö családok közül a Kertész-Farkasról ejtünk néhány szót. Kicsit bonyolultnak fog tünni, de az is...

A római katolikus vallású KERTÉSZ család tagjai tápiósülyi összeírásban szerepelnek elöször, 1715-ben: Kertész Benedek, Kertész András.


A két említett név, az 1715-ös országos összeírás, tápiósülyi anyagában


Kertész Farkas
nevü, feltehetöen testvérük még nem, mert épp ekkortájt alapít családot; elképzelhetö, hogy még nem volt önálló gazda.
Elsö gyermeke, Kertész János, 1713-ban születik és Úriban keresztelik-anyakönyvezik. Anyja Barta Anna. Ugyanö szülte még 1715-ben Kertész Istvánt, 1718-ban Kertész Erzsébetet (meghalt), majd 1719-ben újra Kertész Erzsébet néven egy lányt, 1721-ben Kertész Andrást. Valamenniyen Úriban anyakönyveztettek.
Ezután néhány év kimarad, és az anya neve is megváltozik: Lengyel Anna lesz. Arra nézve, hogy ugyanaz a személy-e, mint Barta Anna, csak esetleg a kor szokása szerint családnév-változatán folytatják a hivatalos könyvekbe bevezetését, vagy már egy új, második felesége, nem találtunk adatot.
Mindenesetre Kertész Farkasnak - a latinos formulában: Volfgangus Kertész -, Lengyel Annától  1726-ban született fia, Kertész Benedek, 1731-ben pedig Kertész András - utóbbi két fiát már Tápiósülyön keresztelték.
Így fordulhat elö, hogy ugyanabban az idöben, egy fiuk Tápiósülyön, 1730-ban, FARKAS(!) István néven került anyakönyvezésre, szülei: FARKAS Farkas és Lengyel Anna. Ugyanezt a  családnevet kapta 1734-ben FARKAS Mihály is, ugyancsak sülyi születésü utódjuk, az apa itt is FARKAS Farkas - vagy latinosan Volfgangus Farkas.
És ha ez még nem lenne elég, a Tápió-mentéröl a család Üllésre költözött, és 1742-ben ott született még egy kései fia Farkasunknak: KERTÉSZ Vencel néven. Az anya: Szilágyi Katalin volt. A család 1743-ban a többséggel együtt, Üllésröl, annak megszünésével egyidejüleg, átköltözik a majsai pusztára, és tulajdonképpen az egyik östelepes családként részt vesz az újkori Kiskunmajsa megalapításában.
Itt, öreg Kertész Farkas két fiával telepedik meg: KERTÉSZ Györggyel (1723 - Úri) és FARKAS Mihállyal (1734 - Tápiósüly). Nekik születnek ezen az ágon utódaik, akik zömmel Kertész-Farkas néven élnek Majsán és környékén bö kétszáz éve, illetve szóródtak szét az országban. Gyermekeit György egyszer Kertész, másszor Farkas családnevünek diktálja az anyakönyvbe...
Tudunk még arról,  hogy Üllésen 1740 körül a helyi kis közösség idösebb Kertész Györgyöt választja meg bírónak. Kertész György elképzelhetö, hogy Kertész Farkas, Kertész András és Kertész Benedek testvére lehetett. Mind a négyen az 1680-90-es években születtek, de erröl egyelöre pontosabbat nem sikerült kideríteni. És az akkori kor anyakönyvei annyira ritkák, nem is valószínü, hogy kiderül majd...
A régi korokban, mivel még nem voltak személyazonosító okmányok, és az emberek 99%-a írni-olvasni sem tudott, minden a szájhagyományban és a szóbeliségben élt, létezett. A nevek is. Egy személynek volt általában egy hivatalos családneve, de szinte mindig volt megkülönböztetö vagy csak egyszerüen ragadványneve. Ezeket nemcsak a környezete használta felváltva rá vonatkoztatva, hanem ö  is szabadon játszhatott azzal, mikor, milyen eseménynél melyik nevét mondja be egy hivatalos irat felvételekor. Ez jó is volt, és hátrány is lehetett. Hátrány pédául sok esetben, családkutatásnál, mire az ember rájön, hol van a kutya elásva...
A fent tárgyalt család esetében az eredeti névváltozat valószínüleg a Kertész volt, és éppen a többi rokontól, azonos nevü személytöl való megkülönböztetés céljából használta rá és utódaira, ö maga és körnmyezete is a Farkas nevet, ami az apa keresztnevéböl vált ragadványnévvé.
Ha pedig ez bárkinek is valószínütlennek tünne, vagy kételkedne a magyarázat hitelességében, annak eláruljuk: több tucat hasonló család, hasonló névváltozat-örület esetét tudnánk tételesen leírni, adatolni.
Egyelöre ennyi. A témát hamarosan folytatjuk.

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.