F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

ADALÉKOK A KECSKEMÉT-LAJOSMIZSEI KLÁBERTELEP TÖRTÉNETÉHEZ 5.

 

"A Hatvannyócba gyüttünk ide Pestrü lakni – anyu idevalósi vót, csak fönt dolgozott Pestön, ott ismerte mög aput, oszt légyüttek ide. Akkó ürüt meg itten ez a ház, és akkó a mama hazahívta üket lakni. De akkó itt még nem vót villany. Hatvannyóc karácsonyára vezették be a villanyt, ide Klábertelepre. Mink itt nöttünk föl, anyuék is itt dolgoztak égy darabig. Akkó itt még hatalmas szöllök vótak, ameddig a szem ellátott. 600 hektár szöllö.
Gyerekkoromba patronálta az itteni iskolát a Helvéciai Állami Gazdaság. Ök rendezték a gyereknapokat. A kastély mellett, ez a puszta ez egy nyárfaerdö volt. Csak ezt kinyírta ez a drága jó sóüzem, amit áldunk is azóta. Mer a mai napig ott vannak azok a rakások, azok mind só és mütrágya. és csodálkozunk, hogy arzénos a vizünk, meg a kertbe száradnak ki a növények. Meg ami megmaradt, fa.
A gyereknapi képeket a Szöke György tanár csináta, ha ö nem fényképez, ez sincs. Azzal a Simsonjával járt át minden nap Hetényböl, ami az égyik képen rajta van. 

Meg volt egy Trabantja, mindig be kellett tolni, amikor vége volt a tanításnak. Meg a felesége is járt ide helyettesíteni, ha a Szöke György nem tudott átjönni. m, amikor bekerültem a koleszba. A harmadikat kezdtem, amikor bekerültem a koleszba. De a mai napig meghatározó élmény volt az a két év, amit idejártam.

 

 

 

Felnöttek: Kisjuhász Lászlóné, Magyar Béláné, Szücs Lajosné, Gémes Fábiánné.
Gyerekek: Sós Sándor, Nagy Teréz, Szerencsés Anikó, Kazai Aranka, Kazai Márta,
Pethö Gyula, Diószegi Ildikó, Sutus Sándor, Diószegi Gyula, Cseri Lajos, Takács Zoltán, Gombai Béla

 

 

Ezen a képen nagyjából azok szerepelnek, akik az elsön, a bal alsó sarokban Szöke György tanár ül.

 

 

 

Balról: Sutus Sándor, Tóth Lajos, Takács Zoltán, Cseri Lajos


 

Tóth Lajos, Gombai Béla, Takács Zoltán, Cseri Lajos

 

 

Sutus Sándor, Tóth Lajos, Takács Zoltán, Cseri Lajos


 

 

Takács Zoltán, Nagy Teréz, Pethö Gyula, Tóth Lajos,  Halász Vilmos és félig látszik Nagy Ferenc

 


 

Balról: Kazai Márta, Háttérben Halász Vilmos, Folytatva a sort: Nagy Teréz, Gombai Béla,
Diószegi Gyula, Kazai Aranka, Cseri Lajos, Takács Zoltán, Diószegi Ildikó, Tóth Lajos, Pethö Gyula

 

 

 

Nagy Péter, Cseri Lajos, Gombai Béla, Takács Zoltán, Tóth Lajos, Sutus Sándor

 


 

Amikor ide jártunk iskolába, égyszö eltaláták, hogy jönnek a Buckói úti iskolások. És megyünk velük kirándulni a Hodály-erdöbe. És hát persze, a klábertelepi gyerekeket se kellett félteni, összejöttünk a buckóiakkal, kimentünk a Hodály-erdöbe. És akkoriba volt ez az összecsukható turistapohár. Müanyag karikákból állt. Minden gyereknek a tízórais csomagba az a pohár vót. Az erdö közepin meg vót egy kis tó. Vályogos gödör vót az valamikó. És elvettük a buckóiaktól a poharukat, oszt azzal fogdostuk a békákat. Persze, hogy az meg nem tetszett nekik, oszt összevesztünk. És verekedés volt. És a Torma Laci bácsi mondta, hogy a klábertelepiek és a buckóiak többet nem mehetnek egy helyre kirándulni."


 

Takács Zoltán

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.