F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

ADALÉKOK A KECSKEMÉT-LAJOSMIZSEI KLÁBERTELEP TÖRTÉNETÉHEZ 4.

 

"A kastély be volt kerítve. A kastély elött ami van nagy füzfa, azt még a Kláber ültette. Ott bent, középütt, volt egy nagy, Rózsadombnak nevezett virágkert. Azt mindég az emberekkel gondoztatta. Volt neki négy öze bent. Ez volt az ö birtoka bent. Aztán minden elmúlt abból az idöböl is...
A háború után itt óvoda vót egy ideig, az '50-es évekbe. 
Anyukám 1946-ba született, a Hüfnerné volt az óvónénije. A férjinek A Hüfner Gyulának boltja volt a faluba, elöszö a piactéren, aztán ahun a lakásuk volt, az új játszótérné, de nincs az má meg..."

Következzen két óvodás fénykép a Takács család albumából. Valószínüleg 1951-ben kattintotta öket valaki. Sajnos, a minöségük nem a legjobb, de még így is kincset érnek. 


Az elsö fotón nem mindenki felismerhetö ma már, föleg nem név szerint.

 

 

Akik biztosan rajta vannak (nem ebben a sorrendben!): Csorba Mária, Mihálka Éva, Héjjas Erzsébet, Valkai István, Gáspár Klári, Héjjas Illés, Gombai Klári, Mihálka Mariska, Gombai Gabriella, Héjjas József, Gáspár Pál, Valkai Sarolta, Gáspár Edit, Papp Géza.

 

 

 


A második csoportkép ugyanabban az idöben készülhetett, a kastély lépcsöjén, és zömében ugyanazon gyermekek vannak rajta, mint az elsön. A hátsó sorban ülö óvónök: Farkasné Janka óvó néni és Papp Gézáné.

 


 

Takács Zoltán

 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.