F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A NEMES ÚJSZÁSZI ÉS SZAKÁLÓSI BARTAL CSALÁD 2.

 

A LAJOSMIZSEI ÁG

 

Következö fejezete a Bartal család emlékei bemutatásának, a lajosmizsei vonatkozású rész. Az elözöekben említett adománylevél és a nemesi igazolás alapján összeállított leszármazást folytatva, felvázoljuk a nemesség szerzö I. István és Lajosmizsére került utódai ágrajzát. A közölt rajz korántsem teljes, sem végleges, ugyanis nagyon sok munka lenne még a részletek, távolabbi származások, illetve a mai napig nem levezetett családi szálak kikutatása. Arra talán így is alkalmas, hogy érthetö legyen a viszonyrendszer a famílián belül, az itt élö családtagoknak vagyy csak egyszerü érdeklödöknek.

 

A Bartal család lajosmizsei leszármazása (nagyításhoz kattints a képre)

(ha valaki hibát észlel, vagy kiegészítést kíván közölni, értesítsen minket; köszönjük)

 

Néhány, ma is fellelhetö, de talán nem köztudott adalék a lajosmizsei Bartalokhoz.

Az ÖSAPA felesége, Muhoray Katalin is nemesi címmel és címerrel rendelkezö, jászsági családból származott. Ezt a családnevet ma MUHARI formában ismerjük, és tagjai ma is sok felé élnek az országban, éppen Lajosmizsén is, bár nemesi származásukkal sokan talán nincsenek tisztában.

A családfán szereplö BARTAL Ferenc - JUHÁSZ Rozália sírja a temetöben ma is megvan, bár a borostyán kezdi körbeérni (söt: a feleség halotti értesítöje is fennmaradt).

 

Bartal Ferenc és Juhász Rozália sírja a lajosmizsei temetöben
 

Bartal Ferencné Juhász Rozália gyászjelentése 1905-böl

 

Az elöbb bemutatott sír talán kevésbé ismert, de ha bárkit megkérdezünk a településen, tudja-e, hol van a Bartal-kripta, sokan igent mondanak. De azt már kevesebben tudják, melyik Bartal családé is voltaképpen.
Nos, az ágrajzon ez is kikereshetö: BARTAL József és Kohári Veronika, valamint két gyermekük, a fiatalon, 25 évesen súlyos betegségben meghalt Krisztina, valamint még fiatalabban elvesztett, az I. vilgáháború hösi halottja, József nyugszik együtt a szülökkel.

 

A Bartal-kripta
 

A szülök...
 

...és gyermekeik emléktáblája/sírfelirataIdös Bartal József egyébként a helyi katolikus egyházban, az egyháztanács világi elnöke volt, ezen kívül köztiszteletben álló közszereplö és tekintélyes földdel rendelkezö birtokos. Idös korában a gazdaságot fia, Péter vitte tovább, ahogy arról egy 1930-as leírás tudósít:

"
Bartal Péter. Középiskolait Jászberényben végezte, 1927 óta önállóan gazdálkodik 96 kataszteri hold földbirtokán. Nös. A község életében tevékeny részt vesz, a Gazdasági Egyesületnek tagja. A háború alatt katonai szolgálat alól felmentették. Rokonai közül többen végig küzdötték a világháborút. József öccse az olasz harctéren eltünt." 

Végül pedig még egy gyászjelentés, az elhunyt BARTAL Andrásné, Vér Lídia, szintén kikereshetö a fent közölt ágrajzon (érdekesség, hogy a feleség református vallású volt, így az esküvöjüket is a kecskeméti református templomban tartották, 1883-ban, söt: az elsö gyerekek is református hitben lettek keresztelve, majd a késöbbiek már a katolikusban...).

 

Bartal Andrásné Vér Lídia gyászjelentése 1941-böl

 

Ha valaki rendelkezik bármilyen anyaggal a családról, és azt szívesen megmutatná másoknak is - elsö sorban fényképekre gondolunk -, jelezze a santaoz@freemail.hu címen. Ugyanide várjuk a további információkat, esetleges pontosításokat is a családdal kapcsolatban.

És ha valaki ennél is többet szeretne tudni, az keressen meg minket ugyanezen a címen, mert még rengeteg mindent lehetne kutatni a témában...

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.