F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A JÁSZBERÉNYBEN ÉLÖ ÉS ADÓZÓ CSALÁDFÖK BETÜSOROS NÉVJEGYZÉKE 1715-BÖL

 

A török idöket, illetve a Rákóczi-féle szabadságharcot követö, Habsburg-uralmat hozó idöszak elsö országos összeírását 1715-ben végezték el, természetesen nem humanitárius indíttatással, hanem száraz gazdasági érdekböl. Az ország összes, akkor létezö és lakott településén élö és adózó családföinek nevét tartalmazó listára bárki rátalálhat az interneten, de itt és most Jászberényt külön is kiemeljük, a neveket családnév szerinti ábécérendbe rakva, magyar keresztnevekkel tesszük közzé. 
Tesszük ezt egyrészt azért, hogy akit érdekel a jász föváros története, az is kapjon egy kis segítséget, másrészt, ezen személyek utódai vettek részt nagyrészt a redempcióban, vagyis váltották meg saját pénzen régi szabadságjogaikat 1745-ben, ezen túl pedig közülük több tucat ember ük- és szépunokái adták a XIX. század elejétöl Lajos, Mizse és Bene puszta új betelepítöit.
Ajánljuk olvasásra, böngészésre mindenkinek, aki a történelemre, azon belül esetleg jász öseire is kíváncsi. Az itt szereplö nevek és a mai családok közötti rokonságot, leszármazást akár a mi segítségünkkel is, családfakutatás keretein belül meg lehet találni.

 

 

A 296 személyt tartalmazó névsor, ABC-rendben:

 

Alabir András

Bakó János

Bakos Jakab

Bakty Ádám

Bakty Gergely

Bakty Gergely

Baky György

Balogh András

Balogh Demeter

Balogh Gergely

Balogh Márton

Balogh Mihály

Balogh Péter

Balogh Tamás

Baranyai Ferenc

Baranyi György

Baranyi Pál

Barath András

Barath Gregely

Baráth Mihály

Baráth István

Barna Imre

Barna János

Bársony György

Barta Pál

Bartal István

Basa Mátyás

Bato Gergely

Bencze Jakab

Berecz András

Biró István

Bodj Gergely (Bódi vagy Bödi)

Borics Tamás

Bossó Mihály

Bota Péter

Bozoky József

Bozoky István

Budai Mátyás

Bugyi Albert

Bukkon János (Bükköny?)

Czeglédy Mihály

Cserta Mátyás

Csirke Márton

Csizmadia Mátyás

Csizmazia Mátyás

Csordás Péter

Dancsa János

Decsy István

Detky Mihály

Dudás Márton

Egresi István

Erdödy András

Eröss Pál

Fazekas Gergely

Fejtö János

Fél Szarusi Mihály (Fényszarusi, azaz Jászfényszarusi)

Fenyvesi György

Ferencz László

Fülöp Jakab

Gál János

Garicz Gergely

Gombos András

Gombos György

Gombos Mihály

Gömörj Márton (Gömöri)

Görögi Tamás (?)

Gúgi Pál

Gúgj Mátyás (Gugi)

Györffy István

György Jakab

Hadra Mátyás (késöbb: Hudra)

Hagyó András

Hajdó István (Hajdú)

Hajos György (Hájos, azaz: Hájas)

Hajos János (Hájos, azaz: Hájas)

Hájos Miihály  (Hájas)

Hartyáni Mátyás

Hasznos Pál

Hatházy András

Héja Ferenc

Heja Tamás

Horty János

Horty István

Horvát György

Horváth Mihály

Illés István

Ivanyi István

Járomy Gergely

Juhász András

Juhász András

Juhász Lukács

Juhász Mihály

Kála András

Kála Gergely

Kalaj Péter

Kalmán György

Kalmán Tamás

Káposztás János

Káposztás Mihály

Katona Gergely

Kecskés János

Kecskés Mátyás

Kincse István

Kis Mihál István

Kis Pál

Kiss Balázs

Kiss Ferenc

Kiss György

Kiss György

Kiss György

Kiss Márton

Kiss Mátyás

Kiss Mihály

Kiss Péter

Kohárj János (Kohári)

Koháry Mihály

Koncz András

Konkoly János

Konya Miklós

Kónya István

Kota István

Kovács György

Kovács János

Kovács Márton

Kovács Mihály

Kovács Mihály

Kovács Pál

Krasznó István

Krucsik Balázs

Kucsa István

Kucsora Gáspár (Kucsera)

Kucsora János

Kurdis György

Kurdis Sámuel

Lakatos János

Lantos József

Lantos Mihály

Ledéczy Mihály (Lédeczi)

Löre Gergely

Magyar Gergely

Magyeri György (Megyeri)

Mak István

Makláry János

Makláry István

Matók András

Matyó Mihály

Medve József

Mihál Mátyás

Mikó Péter

Mirek Márton

Missei András (Mizsei)

Missei Gergely

Missey István

Mizsej Mihály (Mizsei)

Mohorai Lukács (késöbb: Muhorai, Muhari)

Molnár Gergely

Molnar Mihály

Molnár Mihály

Molnár Mihály

Molnár István

Nagy Antal

Nagy Benedek

Nagy Ferenc

Nagy János

Nagy János

Nagy Mihály

Nagy Mihály

Nagy Mihály

Noborda Mátyás (változata: Noberda)

Nyilas Gergely

Nyiri János

Nyiry János

Olá István (Oláh)

Osgyáni András

Osgyáni János

Osgyány István

Osgyányi István

Ottrok Kelemen

Pál Gergely

Pál István

Palenkás Tamás (Pálinkás)

Palócz Ferenc

Palócz Márton

Pap András

Party György

Pélj János (Péli)

Petö András

Puttony Mátyás

Rácz Ferenc

Radványi Gergely

Rigó Lukács

Rigó István

Sáffrán György (késöbb: Sáfrány)

Sándor János

Sánta Mihály

Sánta István

Santó József

Sapi György

Sápi Mihály

Sapi István

Sárkány György

Sarkány Gergely

Sarkány Márton

Sárközy György

Sarközy János

Selyem János

Selyem Miklós

Seres János

Seres János

Seres István

Seres István

Simon János

Sipos Mátyás

Sipos Pál

Sissa István (Sisa)

Somody György

Soticz István

Suta András

Szabó András

Szabó Ferenc

Szabó Gál

Szabó György

Szabó János

Szabó János

Szabó János id.

Szabó Márton

Szabó Márton

Szabó Mihály

Szabó Pál

Szabó István

Szabó István

Szabó István id.

Szada István

Szadváry András (Szádvári)

Szaika Ferenc (Szajka)

Szalabely István (Zalabéli vagy Zalabéri)

Szappanyos András

Szele Mihály

Szelej János (Szelei)

Szivos András

Szivos János

Szixay István (Szikszai)

Szoba György

Szórád Gergely

Szórad Mátyás

Szöcs Ignác

Szöcs Márton

Szöcs István

Szöke István

Szúnyogh Gergely

Szücs Mihály

Szügyi János

Takács Mihály

Takó Mátyás

Tálos Ferenc (azaz: Tálas)

Tamásy Mihály

Tárnok György

Tary István

Taskó István

Tehenes Mihály 

Terrényi Ferenc (Terényi, késöbb: Terenyi)

Thobiás György

Tompai István

Tompaj István

Torma György

Torma Mátyás

Torma Pál

Torma István

Tott György

Tótt György

Tótt György

Tótt Mihály

Tótt Péter

Tótt István

Totth Ferenc

Törjéki András (Töréki, késöbb: Teréki, Terék)

Tukora István

Túrj Pál (Túri)

Tury István

Váczy Péter

Vanyó Pál

Varga György

Varga János

Varga Márton

Varga István

Varga István

Varga István

Vata István

Vigh Mihály

Vilkei Mátyás (késöbb Velkei)

Vögyi Márton (Völgyi)

Vögyi Mihály

Vögyi Mihály

Vörös György

Vörös György

Vörös Pál

 

Megjegyzések:
 

1. A névsor jól szemlélteti, mely családok éltek a XVIII. század legelején, vagyis a török idök utáni idöben Jászberényben. Persze azt is, melyek nem. Ez utóbbi azért lényeges, mert sok olyan családnév nem létezett még ekkor Berényben, amely jászként van nyilvántartva a családi emlékezet alapján.
2. A nevek között sok az "i" képzös. Ezek egy része, a betelepülö családfök származási helyét jelöli, vagyis azt, hogy a török alatti elnéptelenedés után, az új telepesek mely településekröl származtak a Jászságba. persze nem mindegyik névre igaz ez, mert pl. a Muhari már ezelött a dátum elött is létezö család volt a térségben.
3. A névsorban szereplö apák, családfök egy jelentös része így az adott családnév elsö elöfordulása is Jászberény írott történetében.

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.