F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

GONDOLATOK

 

Családkutatás és helytörténet

Mindenkinek joga van a múltjához

"Dobj egy követ a múlt kútjába, és kövesd a hullámokat, miket elindítasz vele..."

Nagy Gömb

Amikor az ösök szólatanak...

Apakomplexus a családkutatásban

A családkutatás egyfajta kegyeleti szolgáltatás

Hatványok a családkutatásban

"Kit az ösök családfája nem érdekel..."