F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

NAGY GÖMB
 

Képzeld el magadat és az öseidet, azok rokonait, felmenöit és oldalmenöit egy nagy, végtelen porgömbként lebegni az idöben. Sok millió vagy milliárd porszem, mind egy-egy név vagy sors, évszámokkal, egyebekkel - köztük történetek, és az érzések mint kitöltö anyag: az Élet.
Itt lebeg az egész köztünk, felettünk, de úgy, hogy közben mi is a része vagyunk.
Aztán egy porszem, egy ember - mert mindannyian ilyen kis porszemek vagyunk - fog egy kardot, egy jó éles, nemesen edzett-kovácsolt damaszkuszi pengéjét, a Jelen Kardját, és megsuhintja a feje fölött, vagy csak egyszerüen belecsap a Gömbbe és ketté vágja. Ez a gömb-metszet az ö családja, rokonai, felmenöi, ösei összefüggésrendszerét adja ki. Ezt kéri kivizsgálni, adatoltatni, felrajzoltatni, ezzel megrendeli a családfáját, vagyis a Nagy Gömb egyedi, csak rá és családjára jellemzö metszetképét.
Teszi ezt csak azért, hogy legyen valami biztos is az életében, viszonyítani tudjon valamihez, mind a maga, mind családja életével kapcsolatosan. És ezt a metszetet megkapja, képben, szövegben, nevekben és számokban. Aztán a kardot eldobja, mert neki csak erre kellett, és felveszi más. Aztán ez a más is fogja, meglengeti a feje fölött, vagy egyszerüen csak belevág...
És a Nagy Gömb forog tovább, nyeli be az újabb porszemeket, az újabb sorsokat, Életeket és adatokat. És egyre nö, mint a kisgömböc.
Ha Te is kíváncsi vagy a családodra, öseidre, az öket összekötö, Élet nevü kitöltö anyagra, és legszívesebben kezedben fognád már ezt a Kardot is, ne habozz tovább, és VÁGJ BELE!
Ha szükséges, segítünk.