F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

MINDENKINEK JOGA VAN A MÚLTJÁHOZ
 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy mindenkinek joga van a múltjához, és mindenkinek egyformán régi a családja, legfeljebb nem mindenkinek adatolható ugyanolyan régröl.
Mert minden családfát elvileg ugyanolyan régre vissza lehetne vezetni, csak egyikhez vannak sok évszázados adatok, a másikhoz nem maradtak (esetleg nem is léteztek).
Vagyis: ugyan impozánsabb egy olyan család története és ösfája, családfája, amely több évszázadig vissza tudta fejteni a fonalat, de aki csak 200 évre, vagy kicsit korábbra, az is legyen ugyanolyan büszke a felmenöire, mert nélkülük, áldozatuk és gyötrelmeik nélkül nemcsak ö mint utód nem lenne most itt, de az ország és a nemzet se lenne itt, a XXI. században. Mert ahhoz, hogy a folytonosság ne szakadjon meg a generációk és azok tudás- és tapasztalatátadása között, mindenféle - nemes, paraszt, nincstelen, vagyonos, szlovák, magyar, német, stb. - család együttes teljesítményére volt és lesz ezután is szükség.
Azaz: bárkinek joga van a múltjához, bárki lehet kíváncsi, bárki kutathat és kutathattat, függetlenül társadalmi helyzettöl vagy vagyoni állapottól. Bárki lehet ennek értelmében büszke is a múltjára, még akkor is, ha lehetnek bárkinek szégyelnivalói vagy olyan eseményei a múltjában, amelyet szeretne elfelejteni. A jó és rossz együttesen az egész.
Tehát: kalandra fel, magyar! Kutass vagy kutattass, de ne hagyd feledésbe merülni öseid emlékét.