F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

A CSALÁDKUTATÁS EGYFAJTA KEGYELETI SZOLGÁLTATÁS
 

A családkutatás, bármilyen furcsán hangzik, egyfajta kegyeleti szolgáltatás. Nagyrészt halottak emlékével foglalkozunk; ök néhány szóból vagy évszámból álló üzenettel segítenek vagy akadályoznak minket a minél távolabbi múltba visszajutásban. Öseink nagy részét nem ismerjük, nevüket sem hallottuk soha. Mégis bennünk vannak, a vérünkben egy kis darab ott csörgedezik belölük az idök végezetéig. Jót és rosszat böven megéltek, és vagy hagytak ránk valamit, vagy nem, minden esetre voltak.
Az, aki családkutatást kér saját famíliájára vonatkozólag, ezt a furcsa rejtelmességet is kezelni akarja. Vonzza valami megmagyarázhatatlan: egyrészt meg akarja ismerni a megismerhetetlent, másrészt segítséget szeretne kapni abban, hogy hogyan kell viszonyulni az ösök szelleméhez.
Minden családban vannak emberi kapcsolatok, viszonyok. Még olyan esettel nem találkoztunk, hogy minden sima lett volna. Titkok, rejtélyes történések, nem kívánt származásról szóló legendák, ki nem beszélt konfliktusok, sértödések, betegségek, háborús eltünések vannak a mélyben. A felszínen néhány nö és férfi, fiatal és öreg, akik ezen emberi érzések és feszültségek megismerése és feloldása nélkül voltaképpen csak névrokonok egymással a saját családjukban.
Sok esetben tapasztaljuk, hogy a múlt megpiszkálására nem mindenki van felkészülve. Fél töle, vagy olyan régi elfojtások vannak a családtagok között, amiket nem tartanak kívánatosnak felszínre hozni.  Ez rossz hozzáállás. Évtizedes sérelmeket, haragot, bánatot és ki nem mondott mondatokat lehet észrevétlenül kezelni, és a gyógyítók maguk a családtagok!, egymást és magukat gyógyítják, már csak azzal is, ha elgondolkoznak régi dolgokról, ha évtizedek után szóba állnak egymással a szent ügy: a közös múlt feltárása érdekében. Netán belátják, hogy ma már ma van, nem érdemes hagyni, hogy a múlt negatív történései határozzák meg mindennapjaikat.
Mindig nagy öröm számunkra, ha egy család eredetéröl, felmenöiröl információkat tudunk szolgáltatni, de az igazán nagy öröm az, ha a múltat békésen össze tudjuk hozni a jelennel, embert az emberrel, gyülöletet felváltani a szeretettel.
Ez a mi vállalásunk. És arra bíztatunk Mindenkit, ne féljen belevágni ebbe a kalandba, mert az élmények könnyen életre szólóak lehetnek.