F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

HATVÁNYOK ÉS A CSALÁDKUTATÁS
 

Igazából az is lehetett volna a címe a jegyzetnek, hogy "A családkutatás és a matematika" (egyszer talán ilyen írás is lesz), de most nem részletezném az általunk leggyakrabban használt matematikai részterületeket: valószínüségszámítás, statisztika, halmazelmélet, stb.
Inkább arról írok, hogy milyen érdekes dolog a hatványok idekerülése is, milyen evidens, még akkor is, ha nem gondolunk bele esetleg.
A családfáknak két fö típusa létezik: ÖSFA és CSALÁDFA. Utóbbi végtelen szint, oldalág és személy, nem sok köze van a hatványokhoz. Van viszont az ÖSFÁNAK.
Ugyanis ö
seink bonyolult kapcsolatrendszerét grafikusan ábrázolva, különbözö módozatok közül választhatunk. Közülük egyik az ÖSFA, amikor csak az egyenes ági felmenöket ábrázoljuk – oldalági rokonok, vagyis szüleink, nagyszüleink, stb. testvérei, unokatestvérei nélkül.
Mindenki származik 2 szülötöl, 4 nagyszülötöl, 8 dédszülötöl, 16 ükszülötöl, 32 szépszülötöl – így tovább felfelé. Ha megfigyeljük, értelem szerüen a 2 hatványai mentén haladunk, hiszen minden egyes szint után duplázódik a következö szinten lévö szülök száma.
Talán bele se gondolunk, de ha átszámoljuk, ez csak tíz generációval felettünk is már 1024 szülöt – 512 apát és 512 anyát – jelent! Vagyis, 1024 nagyjából egykorú embert, akiknek az ország/világ különbözö pontjain született összesen 512, nagyjából megint csak egy korú gyermeke, akik a kilencedik szintet adják. Így tovább lefelé 2-ig, vagy felfelé a végtelenbe…


Ha maradunk a tizedik szinten lévö 1024 szülönél, akik ennyi teljesen különbözö családot is jelentenek! - akkor lefelé számolva, apánkig és anyánkig összesen 2046 embertöl származunk. Ha fentebb megyünk, még sokkal többtöl.
Fontos azt is tudni, hogy ez mindenkinél így van, függetlenül a származás elökelöségétöl. Mert minden család egyformán régi, legfeljebb nem mindegyik tud sok évszázaddal ezelötti neveket felmutatni…
Szóval, ez a 10+1 generációs ÖSFA megrajzolva, ha csak 3 centimétert számítunk egy névablakra, is több mint 30 méter lenne…
Ha pedig ez még nem lenne elég, képzeljünk el egy teljesebb CSALÁDFA-formát, amikor az oldalági rokonok is felkutatásra és megrajzolásra kerülnének. Akár tízezer ember is lehetne, ha egyáltalán lenne értelme egy ekkora, teljességgel átláthatatlan munka kivitelezésének…
És végül: ennyi adat talán jól szemlélteti, mennyi munkával is jár valójában egy egyszerünek – laikus számára bagatellnek – tünö családkutatás…