F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

BEMUTATKOZÁS

 

Másfél évtizede végzünk helyismereti és helytörténeti kutatásokat, gyüjtünk néprajzi-szociológiai jellegü anyagokat, beszélgetéseket, elsösorban a két folyó közén, és végzünk családkutatásokat, keresünk ösöket, elödökröl nyomokat, készítünk családfákat, föleg Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megyékben, a Jászságban, de Magyarország minden megyéjében volt már dolgunk anyakönyvekkel, levéltári anyagokkal.
Kutatjuk az ország középsö harmadának falvait, városait, azon belül a városok, falvak, puszták török idök utáni betelepülésének történetét, népességének, családjainak eredetét, származását, vándorlását.

Mondhatni, kiismerjük magunkat az ország szívében, és mii igazán itthon érezzük magunkat az Alföldön, Magyarország legnagyobb, legszebb és legváltozatosabb tájegységén.

Ha Te is itt élsz, vagy csak erre vándoroltak, telepedtek le és dolgoztak, éltek-haltak öseid, de amit róluk tudsz, nem elég, keress minket elérhetöségünkön.