F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

CSALÁD- ÉS HELYTÖRTÉNETI BEJEGYZÉSEKEzen az oldalon család- és helytörténeti anyagaink között böngészhetsz, melyek elsösorban, de nem kizárólag Duna-Tisza közi vonatkozásúak; az itteni települések történetével, családjaikkal, azok életével kapcsolatosak. Ezeken túl elöfordulnak más vidékek ilyen jellegü értékeivel fogllakozó munkák is.
Ha Te is rendelkezel olyan családtörténeti anyaggal - történetek, fényképek, dokumentumok -, amit szívesen közkinccsé tennél, elérhetöségünkön jelezd.

 

CIGÁNY HAGYOMÁNYOK

 

A vályogverésröl 1. (lajosmizsei gyüjtés)

A vályogverésröl 1I. (lajosmizsei gyüjtés)

 

CSONGRÁD

 

Csongrád város családjai, családföi az 1548-as török adóösszeírásban

 

DÁNSZENTMIKLÓS

 

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 1.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 2.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 3.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 4.

 

EPERJES-KISKIRÁLYSÁG-CSERESZENTLÁSZLÓ

 

Régi fényképek a Kiskirályság-Csereszentlászlói Népiskolából 1934-1938

 

FÜLÖPHÁZA

 

Fülöpháza régi pusztai temetöje

 

JÁSZBERÉNY

 

A Jászberényben élö és adózó családfök betüsoros névjegyzéke 1715-böl

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 1.

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 2.

 

KAROS

 

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 4.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 5.

 

KEREKEGYHÁZA

 

Balatoni Farkas János és Kerekegyháza betelepítése (lajosmizsei gyüjtés)

A kerekegyházi Liszicsán család emlékezete

Jászkerekegyháza régi imaházáról

Balatoni Farkas Alice, egy fel nem fedezett kerekegyházi költönö

A kerekegyházi Móczár-kúria állapotáról

Az egykori Hetényegyháza-Kerekegyháza vasútvonalról

 

KISKUNMAJSA

 

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 1. - Az ösmajsai családok egy ismeretlen eredetfészkéröl

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 2. - A Kertész-Farkas családról

Biliczki Imre, egykori kiskunmajsa-kígyóspusztai juhász esete a kun kincsekkel

 

KISKUNSÁG

 

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez  1.  - Gremspergerböl Geréby

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 2. - A Geréby-adománylevél

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 3. - A kunadacsi családi fészek

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 4. - A család lajosmizsei ága, családfával

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 5. - A szabadszállási Geréby-kastély

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 6. - A szabadszállási Geréby-kereszt, Geréby-kripta és Geréby Imre egykori lakóháza

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 7. - A szabadszállási Martinovits-Geréby-kúria

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 8. - "Geréby Imre és családja, Adacs 1892"

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 9. - A Geréby-kereszt Lajosmizsén

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 10. - "Az adacsi puszta bérbe kiadandó 1831"

A kiskunsági Demeök/Dömök családról

A kiskunsági Bolyó család és címere

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 1.

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 2.

 

KUNADACS

 

A kunadacsi Pajor család története

 

KUNBARACS

 

A Vörös kastély Kunbaracson

 

KUNSZENTMIKLÓS

 

Kunszentmiklós adófizetö családjai a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

A Pentz-féle összeírás kunszentmiklósi nevei 1699-böl

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 1.

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 2.

 

LADÁNYBENE

 

Ladánybene leírása 1838-ból

Ladánybene I. világháborús hösi halottjai a település halotti anyakönyvében

A Barcsay-kúria Ladánybenén

Az egykori ladánybenei 1848-as (Petöfi-) emlékmüröl

"Ladánybenei jelentés" - avagy egy hexameterben íródott falumagasztaló, 1955-böl

 

LAJOSMIZSE

 

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez  1.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 2.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 3.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 4.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 5.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 6.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 7.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 8.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 9.

A tanyai tanítóskodás emlékezete Lajosmizsén (interjú)

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 1.

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 2.

Sátoroscigány lakodalom Alsólajoson, 1885-ben

A pap, a kántor és a cigány vadászni mennek (lajosmizsei cigány mese)

Lajosmizse betelepüléséröl 1.

Lajosmizse betelepüléséröl 2.

Lajosmizse betelepüléséröl 3.

Lajosmizse betelepüléséröl 4.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 1.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 2.

Luca-napi szokások Lajosmizsén

Komatál (lajosmizsei gyüjtés)

A lajosmizsei Gazdasági Iskola 1937-es csoportképe

"Sokan ottmaradtak" - II. világháborús történet Lajosmizséröl

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 1.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 2.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 3.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 4.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 5.

Sz. Oláh Géza, lajosmizsei vándorbognár emlékezete

Népi idöjárási megfigyelések (lajosmizsei gyüjtés)

Delics János, I. világháborús bosnyák hadifogoly Lajosmizsén

Régi határjelek Lajosmizsén 1.

Régi határjelek Lajosmizsén 2.

Régi határjelek Lajosmizsén 3.

A lajosmizsei zsidó temetö sírkövei

A jászberényi eredetü Mizsey család Lajosmizsén 1.

A jászberényi eredetü Mizsey család Lajosmizsén 2.

A jászberényi eredetü Mizsey család Lajosmizsén 3.

Lajosmizse régi településrajza Földeákkal és az egykori imaházzal

Pernyész László, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Kohári József, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Régi karácsony (lajosmizsei gyüjtés)

Hadirokkant-jelvények kiosztása Lajosmizsén, 1932. augusztus 15-én

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 1.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 2.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 3.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 4.

Petöfi Lajosmizsén? - avagy a Költö a helyi hagyományban (lajosmizsei gyüjtés)

A Halmavánszki család néveredetéröl

A lajosmizsei Veszelszki család emlékezete

A Veszelszki család eredete

Bende suszter csodálatos meggazdagodásáról (lajosmizsei gyüjtés)

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 1.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 2.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 3.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 4.

Csárdák a Mizsében

A lajosmizsei Fertö-tó

"Öreg kereszt" - vagy Jászberény város temetöi keresztje a lajosi pusztán, 1785-böl

Jézus-fa

 

MÉNTELEK

 

Méntelek nevének eredetéröl

Egy régi fénykép az alsóménteleki iskola udvarán, az 1930-as években

 

NAGYKÖRÖS

 

Nagykörös családjai, családföi a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

Arany János sírversei a nagykörösi református temetöben

 

ORGOVÁNY

 

Orgoványi katonák az I. világháborúban 1.

Orgoványi katonák az I. világháborúban 2.

 

ÖRKÉNY

 

Pethes János, községi jegyzö leírása Örkényröl, 1863-ból

Az egykori Örkény-pusztavacsi kisvasútról

"Orbánka" - avagy az örkényi Szent Orbán-képröl 1.

"Orbánka" - avagy az örkényi Szent Orbán-képröl 2.

Az örkényi zsidó temetö sírkövei

 

PUSZTAVACS

 

Nagy Imre: Pusztavacs története  1.  - Bevezetés

Nagy Imre: Pusztavacs története 2. - Vacs legrégebbi történelme 1280-tól

Nagy Imre: Pusztavacs története 3. - Vacs földesurai

Nagy Imre: Pusztavacs története 4. - Vacs pusztából Pusztavacs

Nagy Imre: Pusztavacs története 5. - A felszabadult Pusztavacs

Nagy Imre: Pusztavacs története 6. - Kulturális élet

Nagy Imre: Pusztavacs története 7. - A község egészségügyi fejlödése

Nagy Imre: Pusztavacs története 8. - A felszabadulás eredményei

Nagy Imre: Pusztavacs története 9. - Az egykori Rákóczi-fa

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján  1. - 1834-1845

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 2. - 1846-1855

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 3. - 1856-1865

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 4. - 1866-1875

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 5. - 1876-1885

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 6. - 1885-1895 - Ágoston-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 7. - 1885-1895 - Mária-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 8. - 1885-1895 - Klementina-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 9. - 1885-1895 - Nándor-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 10. - 1885-1895 - Viktória-major

Két régi fénykép a pusztavacsi Leskó családból

Régi történet a pusztavacsi szegénységröl

Ismeretlen I. világháborús katonasírok a pusztavacsi temetöben

A pusztavacsi Holló család emlékezete

A vacsi malom (csalimese)

Karácsony a pusztavacsi Ágoston-majorban

A vacsi ménes leírása 1901-böl

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 1.

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 2.

A pusztavacsi templom és majorok névadásáról

Polgár Lajos, községi elöljáró leírása Pusztavacsról, 1863-ból

 

SÁROSPATAK

 

A sárospataki Tóth család emlékezete  1.

A sárospataki Tóth család emlékezete 2.

A sárospataki Tóth család emlékezete 3.

A sárospataki Tóth család emlékezete 4.

A sárospataki Tóth család emlékezete 5.

A sárospataki Tóth család emlékezete 6.

A sárospataki Tóth család emlékezete 7.

A kassai Vécsei család emlékezete

 

SZABADSZÁLLÁS

 

A Csintovai csárda mint pusztuló Petöfi-emlék Szabadszálláson

Petöfi szabadszállási bukásáról

 

TÁBORFALVA

 

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl  1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 4.

 

TATÁRSZENTGYÖRGY

 

Tatárszentgyörgyi Máriácska

 

VEGYES

 

Nevelési elvek egy régi iskolai értesítökönyvben, az 1930-as években