F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

CSALÁD- ÉS HELYTÖRTÉNETI BEJEGYZÉSEKEzen az oldalon család- és helytörténeti anyagaink között böngészhetsz, melyek elsösorban, de nem kizárólag Duna-Tisza közi vonatkozásúak; az itteni települések történetével, családjaikkal, azok életével kapcsolatosak. Ezeken túl elöfordulnak más vidékek ilyen jellegü értékeivel fogllakozó anyagok is.
Ha Te is rendelkezel olyan családtörténeti anyaggal - történetek, fényképek, dokumentumok -, amit szívesen közkinccsé tennél, elérhetöségünkön jelezd.
 

 

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 1.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 2.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 3.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 4.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 5.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 6.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 7.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 8.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 9.

Kunszentmiklós adófizetö családjai a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 1.

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 2.

A kiskunsági Demeök/Dömök családról

A kiskunsági Bolyó család és címere

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján  1. - 1834-1845

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 2. - 1846-1855

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 3. - 1856-1865

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 4. - 1866-1875

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 5. - 1876-1885

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 6. - 1885-1895 - Ágoston-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 7. - 1885-1895 - Mária-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 8. - 1885-1895 - Klementina-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 9. - 1885-1895 - Nándor-major

Nagy Imre: Pusztavacs története 1.

Nagy Imre: Pusztavacs története 2.

Nagy Imre: Pusztavacs története 3.

Nagy Imre: Pusztavacs története 4.

Nagy Imre: Pusztavacs története 5.

Nagy Imre: Pusztavacs története 6.

Nagy Imre: Pusztavacs története 7.

Nagy Imre: Pusztavacs története 8.

Nagy Imre: Pusztavacs története 9.

Két régi fénykép a pusztavacsi Leskó családból

Régi történet a pusztavacsi szegénységröl

Ismeretlen I. világháborús katonasírok a pusztavacsi temetöben

A pusztavacsi Holló család emlékezete

A vacsi malom (csalimese)

Karácsony a pusztavacsi Ágoston-majorban

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 1.

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 2.

A pusztavacsi templom és majorok névadásáról

Polgár Lajos, községi elöljáró leírása Pusztavacsról, 1863-ból

A Csintovai csárda mint pusztuló Petöfi-emlék Szabadszálláson

Petöfi szabadszállási bukásáról

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 1.

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 2.

Biliczki Imre, egykori kiskunmajsa-kígyóspusztai juhász esete a kun kincsekkel

A kunadacsi Pajor család története

A kerekegyházi Liszicsán család emlékezete

Jászkerekegyháza régi imaházáról

A kerekegyházi Móczár-kúria állapotáról

Az egykori Hetényegyháza-Kerekegyháza vasútvonalról

Fülöpháza régi pusztai temetöje

Tatárszentgyörgyi Máriácska

Orgoványi katonák az I. világháborúban 1.

Orgoványi katonák az I. világháborúban 2.

Ladánybene leírása 1838-ból

Ladánybene I. világháborús hösi halottjai a település halotti anyakönyvében

A Barcsay-kúria Ladánybenén

Az egykori ladánybenei 1848-as (Petöfi-) emlékmüröl

Méntelek nevének eredetéröl

Egy régi fénykép az alsóménteleki iskola udvarán, az 1930-as években

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 1.

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 4.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 5.

A sárospataki Tóth család emlékezete 1.

A sárospataki Tóth család emlékezete 2.

A sárospataki Tóth család emlékezete 3.

A sárospataki Tóth család emlékezete 4.

A sárospataki Tóth család emlékezete 5.

A sárospataki Tóth család emlékezete 6.

A sárospataki Tóth család emlékezete 7.

A kassai Vécsei család emlékezete

Csongrád város családjai, családföi az 1548-as török adóösszeírásban

Régi fényképek a Kiskirályság-Csereszentlászlói Népiskolából 1934-1938

A Jászberényben élö és adózó családfök betüsoros névjegyzéke 1715-böl

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 1.

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 2.

Pócs Lajos, szemeretelepi református lelkész és családja emlékezete

Nagykörös családjai, családföi a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

Arany János sírversei a nagykörösi református temetöben

Pethes János, községi jegyzö leírása Örkényröl, 1863-ból

Az egykori Örkény-pusztavacsi kisvasútról

"Orbánka" - avagy az örkényi Szent Orbán-képröl 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 4.

Az örkényi zsidó temetö sírkövei

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 1.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 2.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 3.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 4.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 1.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 2.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 3.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 4.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 5.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 6.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 7.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 8.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 9.

A tanyai tanítóskodás emlékezete Lajosmizsén (interjú)

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 1.

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 2.

Sátoroscigány lakodalom Alsólajoson, 1885-ben

A pap, a kántor és a cigány vadászni mennek (lajosmizsei cigány mese)

Lajosmizse betelepüléséröl 1.

Lajosmizse betelepüléséröl 2.

Lajosmizse betelepüléséröl 3.

Lajosmizse betelepüléséröl 4.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 1.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 2.

Luca-napi szokások Lajosmizsén

Komatál (lajosmizsei gyüjtés)

A lajosmizsei Gazdasági Iskola 1937-es csoportképe

"Sokan ottmaradtak" - II. világháborús történet Lajosmizséröl

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 1.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 2.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 3.

Sz. Oláh Géza, lajosmizsei vándorbognár emlékezete

Népi idöjárási megfigyelések (lajosmizsei gyüjtés)

Régi határjelek Lajosmizsén 1.

Régi határjelek Lajosmizsén 2.

A lajosmizsei zsidó temetö sírkövei

Pernyész László, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Kohári József, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Régi karácsony (lajosmizsei gyüjtés)

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 1.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 2.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 3.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 4.

Petöfi Lajosmizsén? - avagy a Költö a helyi hagyományban (lajosmizsei gyüjtés)

A Halmavánszki család néveredetéröl

A lajosmizsei Veszelszki család emlékezete

Bende suszter csodálatos meggazdagodásáról (lajosmizsei gyüjtés)

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 1.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 2.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 3.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 4.

Csárdák a Mizsében

"Öreg kereszt" - vagy Jászberény város temetöi keresztje a lajosi pusztán, 1785-böl

Jézus-fa