F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

CSALÁD- ÉS HELYTÖRTÉNETI BEJEGYZÉSEKEzen az oldalon család- és helytörténeti anyagaink között böngészhetsz, melyek elsösorban, de nem kizárólag Duna-Tisza közi vonatkozásúak; az itteni települések történetével, családjaikkal, azok életével kapcsolatosak. Ezeken túl elöfordulnak más vidékek ilyen jellegü értékeivel fogllakozó anyagok is.
Ha Te is rendelkezel olyan családtörténeti anyaggal - történetek, fényképek, dokumentumok -, amit szívesen közkinccsé tennél, elérhetöségünkön jelezd.
 

 

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 1.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 2.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 3.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 4.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 5.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 6.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 7.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 8.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 9.

Adalékok a felsö-kiskunsági Geréby család történetéhez 10.

Kunszentmiklós adófizetö családjai a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

A Pentz-féle összeírás kunszentmiklósi nevei 1699-böl

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 1.

Az 1799-es kunszentmiklósi "Kun Liszta" és családnevei 2.

A kiskunsági Demeök/Dömök családról

A kiskunsági Bolyó család és címere

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján  1. - 1834-1845

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 2. - 1846-1855

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 3. - 1856-1865

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 4. - 1866-1875

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 5. - 1876-1885

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 6. - 1885-1895 - Ágoston-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 7. - 1885-1895 - Mária-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 8. - 1885-1895 - Klementina-major

Pusztavacs lakossága anyakönyvi bejegyzések alapján 9. - 1885-1895 - Nándor-major

Nagy Imre: Pusztavacs története 1.

Nagy Imre: Pusztavacs története 2.

Nagy Imre: Pusztavacs története 3.

Nagy Imre: Pusztavacs története 4.

Nagy Imre: Pusztavacs története 5.

Nagy Imre: Pusztavacs története 6.

Nagy Imre: Pusztavacs története 7.

Nagy Imre: Pusztavacs története 8.

Nagy Imre: Pusztavacs története 9.

Két régi fénykép a pusztavacsi Leskó családból

Régi történet a pusztavacsi szegénységröl

Ismeretlen I. világháborús katonasírok a pusztavacsi temetöben

A pusztavacsi Holló család emlékezete

A vacsi malom (csalimese)

Karácsony a pusztavacsi Ágoston-majorban

A vacsi ménes leírása 1901-böl

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 1.

A Coburg-Koháry hercegi család magyarországi leszármazása és pusztavacsi jelenléte 2.

A pusztavacsi templom és majorok névadásáról

Polgár Lajos, községi elöljáró leírása Pusztavacsról, 1863-ból

A Csintovai csárda mint pusztuló Petöfi-emlék Szabadszálláson

Petöfi szabadszállási bukásáról

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 1.

Adatok a kiskunmajsai telepes családok történetéhez 2.

Biliczki Imre, egykori kiskunmajsa-kígyóspusztai juhász esete a kun kincsekkel

A kunadacsi Pajor család története

A kerekegyházi Liszicsán család emlékezete

Jászkerekegyháza régi imaházáról

A kerekegyházi Móczár-kúria állapotáról

Az egykori Hetényegyháza-Kerekegyháza vasútvonalról

Fülöpháza régi pusztai temetöje

Tatárszentgyörgyi Máriácska

A Vörös kastély Kunbaracson

Orgoványi katonák az I. világháborúban 1.

Orgoványi katonák az I. világháborúban 2.

Ladánybene leírása 1838-ból

Ladánybene I. világháborús hösi halottjai a település halotti anyakönyvében

A Barcsay-kúria Ladánybenén

Az egykori ladánybenei 1848-as (Petöfi-) emlékmüröl

Méntelek nevének eredetéröl

Egy régi fénykép az alsóménteleki iskola udvarán, az 1930-as években

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 1.

Adatok a Duna-Tisza-csatorna történetéhez 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 4.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Karosból 5.

A sárospataki Tóth család emlékezete 1.

A sárospataki Tóth család emlékezete 2.

A sárospataki Tóth család emlékezete 3.

A sárospataki Tóth család emlékezete 4.

A sárospataki Tóth család emlékezete 5.

A sárospataki Tóth család emlékezete 6.

A sárospataki Tóth család emlékezete 7.

A kassai Vécsei család emlékezete

Csongrád város családjai, családföi az 1548-as török adóösszeírásban

Régi fényképek a Kiskirályság-Csereszentlászlói Népiskolából 1934-1938

A Jászberényben élö és adózó családfök betüsoros névjegyzéke 1715-böl

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 1.

A nemes újszászi és szakálósi Bartal család 2.

Pócs Lajos, szemeretelepi református lelkész és családja emlékezete

Nevelési elvek egy régi iskolai értesítökönyvben, az 1930-as években

Nagykörös családjai, családföi a budai szandzsák 1559. évi összeírásában

Arany János sírversei a nagykörösi református temetöben

Pethes János, községi jegyzö leírása Örkényröl, 1863-ból

Az egykori Örkény-pusztavacsi kisvasútról

"Orbánka" - avagy az örkényi Szent Orbán-képröl 1.

"Orbánka" - avagy az örkényi Szent Orbán-képröl 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 1.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 2.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 3.

Szalay Vilmos: Gyermekkori emlékek Örkénytelepröl 4.

Az örkényi zsidó temetö sírkövei

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 1.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 2.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 3.

Dr. Ibolya Tibor: Az 1907-es dánospusztai rablógyilkosság a néphagyományban 4.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 1.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 2.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 3.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 4.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 5.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 6.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 7.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 8.

Adalékok a Kecskemét-lajosmizsei Klábertelep történetéhez 9.

A tanyai tanítóskodás emlékezete Lajosmizsén (interjú)

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 1.

A betyárvilág emlékezete Lajosmizsén 2.

Sátoroscigány lakodalom Alsólajoson, 1885-ben

A pap, a kántor és a cigány vadászni mennek (lajosmizsei cigány mese)

Lajosmizse betelepüléséröl 1.

Lajosmizse betelepüléséröl 2.

Lajosmizse betelepüléséröl 3.

Lajosmizse betelepüléséröl 4.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 1.

A lajosmizsei katolikus templom építéséröl 2.

Luca-napi szokások Lajosmizsén

Komatál (lajosmizsei gyüjtés)

A lajosmizsei Gazdasági Iskola 1937-es csoportképe

"Sokan ottmaradtak" - II. világháborús történet Lajosmizséröl

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 1.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 2.

A lajosmizsei Tóth Antal és Szemerédi Rozália tanító-házaspár emlékezete 3.

Sz. Oláh Géza, lajosmizsei vándorbognár emlékezete

Népi idöjárási megfigyelések (lajosmizsei gyüjtés)

Delics János, I. világháborús bosnyák hadifogoly Lajosmizsén

Régi határjelek Lajosmizsén 1.

Régi határjelek Lajosmizsén 2.

A lajosmizsei zsidó temetö sírkövei

Lajosmizse régi településrajza Földeákkal és az egykori imaházzal

Pernyész László, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Kohári József, II. világháborús lajosmizsei hösi halott emlékezete

Régi karácsony (lajosmizsei gyüjtés)

Hadirokkant-jelvények kiosztása Lajosmizsén, 1932. augusztus 15-én

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 1.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 2.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 3.

A Krasnyánszki család Lajosmizsén 4.

Petöfi Lajosmizsén? - avagy a Költö a helyi hagyományban (lajosmizsei gyüjtés)

A Halmavánszki család néveredetéröl

A lajosmizsei Veszelszki család emlékezete

Bende suszter csodálatos meggazdagodásáról (lajosmizsei gyüjtés)

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 1.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 2.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 3.

Emlékezet a Lajosmizsei Református Iskoláról 4.

Csárdák a Mizsében

A lajosmizsei Fertö-tó

"Öreg kereszt" - vagy Jászberény város temetöi keresztje a lajosi pusztán, 1785-böl

Jézus-fa